เครื่องดนตรีภาคกลาง

 

 

 

        หน้าหลัก                                                                              เครื่องดนตรีภาคกลาง

        การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง          เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงของภาคกลาง ได้แก่ วงปี่พาทย์      

       เพลงพื้นเมืองภาคกลาง                                           วงปี่พาทย์ คือวงดนตรีที่ประกอบด้วย เครื่องตีเป็นหลักโดยมี     

       ตัวอย่างการแสดง                     เครื่องเป่าคือปี่เป็นประธาน  มีเครื่องกำกับจังหวะเป็นส่วนประกอบด้วย วงปี่พาทย์

                                                        สามัญ สำหรับ บรรเลงกับการแสดง และประโคมทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ขนาดคือ

                                                        1. วงปี่พาทย์เครื่องห้า

                                                            มีเครื่องดนตรีที่ผสมในวง โดยมีวิธีบรรเลงและหน้าที่ต่างๆ กันดังนี้

                                                            - ปี่ใน        เดินทำนองถี่ๆ บ้าง โหยหวนเป็นเสียงยาวบ้าง มีหน้าที่ดำเนินทำนอง

                                                                           และช่วยนำวง

                                                           - ระนาดเอก  ตีพร้อมกัน ๒ มือเป็นคู่ ๘ เดินทำนองเก็บถี่ๆ โดยตลอด มีหน้าที่เป็น

                                                                           ผู้นำวง

                                                           - ฆ้องวงใหญ่ ตีพร้อมกัน ๒ มือบ้าง ตีมือละลูกบ้าง มีหน้าที่ดำเนินทำนองเนื้อเพลง

                                                                            เป็นหลักของวง

                                                           - ตะโพน      ตีมือละหน้า ให้เสียงสอดสลับกัน มีหน้าที่กำกับจังหวะหน้าทับให้รู้วรรค

                                                                           ตอนของเพลง และเป็นผู้นำกลองทัดด้วย

                                                           - กลองทัด   ตีห่างบ้างถี่บ้าง ตามแบบแผนของแต่ละเพลง

                                                           - ฉิ่ง          โดยปกติตีสลับกันให้ดังฉิ่งทีหนึ่ง ดังฉับทีหนึ่ง โดยสม่ำเสมอ มีหน้าที่

                                                                          กำกับจังหวะย่อย ให้รู้จังหวะเบาจังหวะหนัก

 

                                                        

สร้างโดย: 
Haru

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์