องค์กรเยาวชนตำบลตกาลูปัง จัดประชุมชี้แจ้งโครงการให้กับสมาชิก 60 คน

รูปภาพของ sea

องค์กรเยาวชนตำบลตกาลูปังจัดประชุมชี้แจ้งโครงการให้กับสมาชิก60คน

 

ในวันที่27ตุลาคม2552ที่ผ่านมามูลนิธิสุขแก้ว แก้วแดงได้ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานขององค์กรเยาวชนตำบลกาลูปังอำเภอรามัน จังหวัดยะลานำโดย นายดำรงณ์ สุวรรณรัตน์( ผู้จัดการค่าย ) นายเพาซียะซิง ประชาสัมพันธ์มูลนิธฺฯนายอับดุลรอซะ ลาเต๊ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และนาย(มังท่าธง)พี่เลี้ยงเจ้าหน้าที่องค์กรเยาวชนจังหวัดยะลาโดยทางองค์กรเยาวชนได้จัดประชุมชี้แจ้งโครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับอบต.3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติสุข ให้กับสมาชิกใหม่จำนวน60คนณ ห้องประชุมสถานีอนามัยกาลูปัง

 

 

หลังจากกลับจากการอบรมที่มูลนิธิสุขแก้วแก้วแดง องค์กรเยาวชนตำบลกาลูปังนำโดยนายออสมาน ดือเระ ประธานและแกนนำ ได้ประชาสัมพันธ์ของการเรียนรู้ที่มูลนิธิฯให้กับคนในชุมชน พบนายก อบต. เล่าเรื่องต่างๆในการอบรม การทำงานในตำบลของตนเองและได้หาที่ปรึกษาขององค์กรหลังจากนั้นได้ทำหนังสือเชิญประชุมให้กับที่ปรึกษาและผู้หลักผู้ใหญ่ในตำบลเพื่อเชิญร่วมประชุมในการดำเนินงานขององค์กรเยาวชนต่อไป

ที่ประชุมครั้งนี้ครบองค์ประชุมโดยมีตัวแทนจาก อบต.กาลูปังนำโดย นาย(แบยา)รองนายกอบต.กาลูปังและนายเตาฟิกหีดายะฮ์ บาโงสมาชิกอบต.กาลูปังเจ้าหน้าที กศน.อำเภอรามันโดยนางสาวสุวรรณา ไกรแก้วและนางสาวสารีผ๊ะ จำนงค์ฤทธิ์แกนนำองค์กรเยาวชนตำบลกาลูปังและกลุ่มสมาชิกใหม่ จำนวน60คนร่วมกันลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกองค์กรเยาวชนโดยญัตติของการประชุมคือการดำเนินงานต่อไปในการจัดกิจกรรมขององค์กรตลอดจนการคัดเลือกในการเลือกกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมติในที่ประชุมเลือก รองเง็งให้กับเยาวชนที่เป็นผู้หญิงและอานาซีด กับเยาวชนที่เป็นผู้ชายข้อตกลงในการประชุมครั้งนี้เป็นที่เห็นชอบและเห็นด้วยในการสืบสารการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนในการดำเนินงานขององค์กรเยาวชนให้เข้มแข็งต่อไป

 

 

สุดท้ายนี้ทางมูลนิธิสุขแก้วแก้วแดง ขอเป็นกำลังใจในการจัดตั้งองค์กรเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนทำกิจกรรมในตำบลของตนเองเสริมสร้างสันติสุขเฉกเช่นในอดีตที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 156 คน กำลังออนไลน์