การสร้างไฟล์ใหม่ (New)

              การสร้างไฟล์ใหม่ (New)   

1. คลิกที่เมนูคำสั่ง File ที่แถบ Menu bar จากนั้นเลือกคำสั่ง New


2. จะปรากฏ Dialog สำหรับกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ของไฟล์ภาพดังนี้

- Name คือ ชื่อของชิ้นงาน
- Image Size คือ ขนาดภาพดังรูป ระบุไว้ 2.25M และใส่ตัวเลขขนาดความกว้างและความยาว สามารถเลือกเปลี่ยนหน่วยได้ เช่น เปลี่ยนจากหน่วยของ cm เป็น pixels เป็นต้น และยังสามารถเลือกขนาดจาก Preset Size ที่เตรียมไว้ให้แล้วได้ เช่นถ้าต้องการขนาด 640 x 480 pixel เป็นต้น
- Resolution คือ ความละเอียดของภาพ โดยใส่ตัวเลขค่าความละเอียดของภาพ เช่น งานเว็บหรือรูปที่แสดงบนคอมพิวเตอร์เท่ากับ 72 pixels/inch งานสิ่งพิมพ์เท่ากับ 150-200 pixels/inch
- Mode คือ โหมดสีของภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย โหมดสี Bitmap, Grayscale,
RGB Color, CMYK Color, Lab Color

- Contents คือ สีพื้นหลังของภาพ มีดังนี้
• White กำหนดให้สีพื้นหลังเป็นสีขาว
• Background กำหนดให้สีพื้นหลังเป็นสีเดียวกับ Background
• Transparent ไม่มีพื้นหลัง
3. หลังจากกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ให้คลิกปุ่ม OK เพื่อสร้างไฟล์

 

 

สร้างโดย: 
MooOuan

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์