เศรษฐศาสตร์
เรื่อง  การนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเอง

หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ เพราฉะนั้น การที่จะนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันก็อย่างเช่น
การที่จะตัดสินใจซื้ออะไรซักอย่างก็ควรที่จะต้องคิดคำนึงและไตร่ตรองให้ดีก่อน เพราะการที่เราทำแบบนี้จะทำให้เราได้คิดหลายขั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ทำให้เราเป็นคนที่มีความรอบคอบ และเป็นคนที่ประหยัดไปในตัวอีกด้วย
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ก็คือการใช้ชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

สร้างโดย: 
น.ส.หทัยชนก ค้าไม้ เลขที่2 ม.5/4

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์