ความร้อนเเฝง

ความร้อนแฝง
                      ความร้อนแฝง  (Latent  Heat) คือ  ปริมาณความร้อนที่สารใช้ในการเปลี่ยนแปลงสถานะ  โดยอุณหภูมิ  ในขณะที่สารกำลังเปลี่ยนสถานะนั้นคงที่ไม่เปปลี่ยนแปลง
                     ความร้อนแฝงจำเพาะ (Specific Latent Heat)   คือ ปริมาณความร้อนที่สารมวล 1 หน่วย ได้รับหรือคายออก  เพื่อใช้เปลี่ยนสถานะ โดยที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง  มีหน่วยเป็นหน่วยปริมาณความร้อนต้อหน่วยมวล เช่น แคลอรีต่อกรัม  กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัมหรือจูลต่อกิโลกรัม
        สูตรเกี่ยวกับความร้อนแฝง  คือ
                             L= Q    หรือ   Q=mL
                            
        เมื่อ   Q = ความร้อนแฝงหรือปริมาณความร้อนที่วัตถุได้รับหรือคายออก  มีหน่วยเป็นแคลอรี (cal) กิโลแคลอรี (kcal) หรือ จูล (J)
               m =  มวลของวัตถุ  มีหน่วยเป็นกรัม (g) หรือ กิโลกรัม (kg)
               L =  ความร้อนแฝงจำเพาะของวัตถุ มีหน่วยเป็นแคลอรีต่อกรัม (cal/g)
                      กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม(kcal/kg) หรือ จูลต่อกิโลกรัม ( J/Kg)
            ความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลว คือ  ปริมาณความร้อนที่สารใวล 1 หน่วยได้รับ เพื่อใช้เปลี่ยนสถานะจากของแข็งให้กลายเป็นของเหลว  โดยที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง  เช่น ความร้อนแฝงจำเพาะของน้ำแข็งมีค่าเท่ากับ  80  แคลอรีต่อกรัม 80 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม
            ความร้อนแฝงจำเพาะของการแข็งตัว  คือ  ปริมาณความร้อนที่สารมวล 1 หน่วย คายออก เพื่อใช้เปลี่ยนสถานะจากของเหลวให้กลายเป็นของหลวฝห้กลายเป็นของแข็ง  โดยที่อุณหภูมิม่เปลี่ยนแปลงความร้อนแฝงจำเพาะของการแข็งตัวนี้จะมีค่าเท่ากับความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลว คือ 80 แคลอรีต่อกรัม 80 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม
             ความร้อนแฝงจำเพาะกลายเป็นไอ  คือ  ปริมาณความร้อนที่สารมวล 1 หน่วยได้รับ  เพื่อใช้เปลี่ยนสถานะจากของเหลวให้กลายเป็นไอโดยที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง เช่น  ความร้อนแฝงจำเพของไอน้ำเดือดมีค่าเท่ากับ 540 แคลอรีต่อกิโลกรัม
             ความร้อนแฝงจำเพาะของการกลั่นตัว  คือ  ปริมาณความร้อนที่สาร  มวล 1 หน่วยคายออก เพื่อใช้เปลี่ยนสถานะจากไอให้กลายเป็นของเหลวโดยที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง ความร้อนแฝงจำเพาะของการกลั้นตัวนี้จะมีค่าเท่ากับความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไอ              

 

 

 

 

 

   เฉลย

 

สร้างโดย: 
จุฑารัตน์ เอื้อปัญจะศิลา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์