เปิดแล้ว! บล็อกองค์กรเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้

รูปภาพของ sea

 

เปิดแล้ว! บล็อกองค์กรเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยความร่วมมือจาก thaigoodview.com โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับ อบต. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอีกหนึ่งโครงของมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ที่โดดเด่น ปีนี้เป็นปีที่ 2 จัดการฝึกอบรม มีเป้าหมายทั้งสิ้น 84 อบต.โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

นอกจากมีการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อจัดตั้งองค์กรเยาวชนระดับ อบต. เช่น การจัดตั้งองค์กร การหากลุ่มสมาชิก การเขียนโครงการ การบริหารงบประมาณ ผู้นำจิตสาธารณะ และวิชาสร้างจิตสำนึกถิ่นฐานบ้านเกิด อบต.ของเรา เป็นต้น ในปีนี้ได้เพิ่มวิชาการสร้างเว็บบล็อก เพื่อให้องค์กรเยาวชนได้รายงานความเคลื่อนไหว ในการทำกิจกรรมในชุมชนของตนเองให้ทางมูลนิธิฯรับทราบ และประชาชนทั้วไปที่สนใจ เป็นการเพิ่มทักษะในการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนให้เท่าทันโลกปัจจุบัน เป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดระยะที่เปิด เว็บบล็อกองค์กรเยาวชน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความสนใจจากประชาชนเปิดอย่างมาก และที่สำคัญเยาวชนมีความรู้สึกภูมิใจที่มีพื้นที่ของตนเอง ที่จะรายงานในการทำกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเยาวชน

  

วิชาเว็บบล็อกในโครงการนี้ ได้รับความร่วมมือในการขอพื้นที่จาก www.thaigoodview.com เปิดเว็บบล็อกเกี่ยวกับการศึกษา ดำเนินการโดย ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ซึ่งในอนาคตต่อไปทางมูลนิธิฯ จะเปิดบล็อกเป็นของตนเอง ภายใต้การดูแลระบบจาก thaigoodview และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ส่วนเนื้อหาการเรียนการสอน ในโครงการนี้ประกอบด้วย

  • รู้จักเว็บไซต์ และเว็บบล็อก
  • ประโยชน์ของเว็บบล็อก
  • การสร้างบล็อก และการใช้งาน 

 

จากการอบรม 4 รุ่นที่ผ่านมามีบล็อกองค์กรเยาวชนแล้ว 15 บล็อกด้วยกัน และในปีนี้จะมีบล็อกองค์กรเยาวชนทั้งหมด 48 บล็อก ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นโอกาศที่ดี ที่องค์กรเยาวชนระดับตำบลได้บันทึก รายงานการทำงานขององค์กร เสนอวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ประวัติความเป็นมาของชุมชน ประวัติบุคคลสำคัญ และครูภูมิปัญญา เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจที่สามารถเปิดโลกให้คนภายนอกได้รับรู้ สร้างจิตสำนึก ภาพภูมิใจ ให้รักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง สร้างความรัก สามัคคี เสริมสร้างสันติสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ขอขอบคุณ thaigoodview ที่เปิดโอกาสดีๆให้กับน้องๆ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สนใจคลิกเลยครับ http://www.thaigoodview.com/sukkaew

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 85 คน กำลังออนไลน์