มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ให้ทุนปริญญาตรี ไม่จำกัดจำนวน

          เห็นตัวเลขทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และโรงเรียนในเครือ (โรงเรียนพณิชยการวิริยาลัยนครสวรรค์/เทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์) จังหวัดนครสวรค์ จัดสรรให้กับนักศึกษาในแต่ละปี มูลค่าไม่น้อยกว่า 16 ล้านบาท ทั้ง ๆ ที่จำนวนนักศึกษาที่มีอยู่ มีไม่ถึงครึ่งของจำนวนรับนักศึกษาต่อปี เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐหรือมหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่ง
          คำถามแรกที่เกิดขึ้นในใจ คือ จำนวนเงินมากมายขนาดนี้ ลงทุนไปแล้วจะอะไร? 
          หลังจากได้ใช้เวลาอยู่เกือบหนึ่งชั่วโมงในห้องรับรองที่อาคารเอกผล ที่ตั้งบริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด และบริษัทในเครือ เพื่อสัมภาษณ์อาจารย์ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ทำให้ค้นพบคำตอบสองด้าน คำตอบแรกคือเจ้าของสถาบันไม่ได้คิดลงทุนในเชิงธุรกิจที่ต้องแสวงหาผลกำไร และอีกคำตอบ ต้องการให้ทุกคนได้เรียนด้วยความคิดที่สะท้อนว่า “ต้องไม่มีนักศึกษาที่ออกจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเพราะความขาดแคลนทางการเงิน”
          วันนี้ทีมงานอาจไม่มีโอกาสไปเยือนมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาด้วยตัวเอง แต่การได้พูดคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เหมือนหนึ่งสัมผัสองค์กรแห่งการศึกษาสถาบันนี้ได้ ด้วยความรู้สึกนับถือในเจตนารมย์ของผู้ก่อตั้งและคณะบริหารในรุ่นต่อมาที่ยังยึดมั่นความคิดแบ่งปันเพื่อสังคม 
          มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ไม่ใช่มหาวิทยาลัยใหญ่โต ในแง่จำนวนนักศึกษาที่มีอยู่เพียง 1,000 คน แต่นักศึกษาทุกคนหมดกังวลและมั่นใจว่าสามารถเรียนจนจบปริญญาตรี ด้วยทุนการศึกษาและที่พักตลอดหลักสูตร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด และบริษัทในเครือ 
          สร้างคน สร้างโอกาส
          อาจารย์ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และกรรมการบริหารบริษัทฯ กล่าวว่า การให้ทุนการศึกษา เป็นวัตถุประสงค์ของคุณพ่อ-จรูญ ศิริวิริยะกุล และคุณแม่-หทัย ศิริวิริยะกุล
          ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โรงเรียนพณิชยการวิริยาลัยนครสวรรค์ และโรงเรียนเทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์ เพื่อสร้างคนสู่เครือข่ายธุรกิจที่มาจากลูกหลานที่ฝึกเอง 
          “อีกวัตถุประสงค์ การให้อะไรคนไม่เท่ากับให้โอกาสลูกหลานของคนธรรมดาในแผ่นดิน ตั้งแต่ระดับอนุปริญญา จนถึงปริญญาตรี โท เอก เหมือนได้ทำหน้าที่ที่ควรจะทำ พ่อแม่ไม่อยากเห็นภาพผู้ปกครองที่ต้องแลกใบปริญญากับโฉนดที่นา แลกกับน้ำตาไม่รู้กี่หยด ยิ่งเราเป็นคนต่างจังหวัด และผู้ปกครองร้องขอ เมื่อไหร่จะเปิดมหาวิทยาลัย ฉันไม่มีเงินจะส่งลูกเรียน!”
          มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  ก่อตั้งขึ้นภายหลังการจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาสองแห่ง และเป็นความภูมิใจหนึ่งที่มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยทันที โดยไม่ต้องเป็นวิทยาลัยมาก่อน
          “เราน่าจะเปิดมาตั้งแต่ 20 ปี ไม่ใช่ 10 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีธุรกิจในเครือที่ต้องดูแล อีกทั้งการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ต้องศักดิ์สิทธิ์ เรียนแล้วได้ความรู้ เมื่อคิดว่าบกพร่องหรือเปล่าที่ปฏิเสธความไว้ใจของผู้ปกครอง จึงตัดสินใจเปิดมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา”
          “เรายิ่งใหญ่ด้วยความตั้งใจ ไม่ใช่มีเด็กมากที่สุด เก่งที่สุด สิ่งสำคัญที่สุดต้องให้โอกาสกับคน ทำให้คนได้มาเรียน ไม่ว่าใครก็ตาม มีชีวิตอย่างอบอุ่น มีความสุข มีคนที่รักมาก ๆ มีอะไรดี ๆ ตลอดเวลาที่อยู่กับเรา”  
          วิชาแก้วสารพัดนึก
          แม้อาจารย์ดารัตน์ จะนั่งเก้าอี้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แต่มีวิชาหนึ่งที่รับหน้าที่อาจารย์ประจำ คือ วิชาแก้วสารพัดนึก เป็นวิชาที่อาจารย์คิดขึ้นเอง ความหมายตรงตัวเหมือนชื่อวิชา เติมเต็มสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ให้กับนักศึกษา เพื่อให้มีความคิดอ่านดี มีความรู้ มองโลกที่ถูกต้อง
วิชานี้สอนให้รักพ่อแม่ เพศศึกษา และการเห็นคุณค่าตนเอง 
          “เชื่อไหมบางคนรักลูกไม่เป็น พ่อแม่กอดลูกไม่เป็น พูดกับลูกเพราะ ๆ ไม่เป็น ขณะเดียวกันลูกกอดพ่อแม่ไม่เป็น ก็จะสอนว่าพ่อแม่รักลูกนะ อาจไม่เคยกอด แต่รักหนูมาก ๆ ไม่มีใครห่วงเท่า  บางคนไม่มีอะไรในชีวิต ยากจนชนิดพ่อแม่ไม่มี อยู่กับคุณยาย มีกระท่อมกลางนา ทำให้ท้อ ไม่มีความหวัง เราจะสอนให้รู้ว่าบนโลกนี้มีอีกตั้งกี่คนที่เราดีกว่าเขา  สอนให้เรียนให้ดี เพราะมีคนรอเราอยู่อีกเยอะตั้งแต่ครอบครัว สังคม”
          เป็นวิชาสอนเสริม บรรจุหลังเปิดมหาวิทยาลัยสองปี สอนจากความเป็นจริงให้เด็กคิด ทุกคนต้องเรียนวิชานี้เดือนละครั้ง ๆ ละสองคาบ ตั้งแต่ปี 1 เรียนทุกเทอมจนกว่าจะจบ ทำให้นักศึกษาได้พบกับผู้บริหารโดยตรงด้วย
          “บางทีจัดเรียนรวม รุ่นพี่รุ่นน้อง ทำให้เกิดความผูกพัน เรื่องรับน้องไม่เคยมีอะไรเสียหาย นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบ รู้ว่าควรทำอะไร ไม่ควรทำอะไร เราจะใช้เหตุผล ต้องสอน ทุกคนใฝ่ดี ให้เหตุผลแล้วต้องฟังเขา สังคมไทยไม่ได้ต้องการแค่คนดี คนเก่ง ต้องการคนกล้าด้วย”
คุณค่าการศึกษาคือให้การศึกษา
          “เราไม่จำเป็นต้องมีเงินเพิ่มจากมหาวิทยาลัย เพราะมีรายได้จากบริษัทอยู่แล้ว แต่ทำการศึกษาเพื่อยึดหลักที่คุณพ่อวางไว้ เมื่อไม่ต้องดูว่ามีกำไรเท่าไหร่ คิดอย่างนี้แล้ว การบริหารมหาวิทยาลัยจึงคล่องตัวขึ้น เราไม่หวังเงินบริจาคของใคร เมื่อไม่คิดเอากำไร เงินที่ได้ก็หมุนกลับไป แต่ละปีให้ทุนการศึกษาเป็นล้าน ๆ บาท โดยไม่ได้หวังผล พี่น้องในเครือเห็นถึงคุณค่าของการศึกษา ซึ่งมีเด็กจำนวนไม่น้อยที่มาจากลูกหลานพนักงาน”
          “กว่า 16 ล้านบาทต่อปี เยอะมาก ๆ ถ้าคิดถึงจำนวนเด็ก ไม่ได้จำกัดจำนวนทุน ช่วยแบบพ่อแม่ช่วยลูก อย่างที่ไม่ต้องการผลตอบแทน ไม่ใช่เพราะรวยกว่าคนอื่น มีคนรวยกว่าเราเยอะ แต่โชคดีที่เรามีความสุขเป็น ได้เห็นรอยยิ้มของเด็ก เห็นแววตาพ่อแม่ที่จูงเด็กมาฝาก “ฉันฝากอาจารย์ด้วยนะ” ความสุขอยู่ตรงนี้ต่างหาก ใครๆ ก็อยากเที่ยวเมืองนอก นั่งรถเบนซ์ ใส่เพชรพลอย แต่ความสุขของเราเกิดจากการทำแบบนี้ ทำโดยไม่ต้องฝืน” 
          อาจเป็นไปได้ว่าที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนมากที่สุดในประเทศ เมื่อเทียบตามอัตราส่วนนักศึกษาที่มีอยู่
          “มีทุนใหม่ที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมภาคเหนือ สองปีก่อน มีผู้ปกครองจูงเด็กมา อาจารย์ฝากลูกด้วย ผมไม่เหลืออะไรแล้ว เป็นที่มาของทุนรายเดือน ช่วยเลี้ยงแทนพ่อแม่ มอบให้ทุกคน ทุกเดือน ตั้งแต่เข้าเรียนปีหนึ่งจนสำเร็จการศึกษา จบเป็นบัณฑิต เดือนละ 1,200 บาท อาหารกลางวันเพียงอิ่มละสิบบาท มีที่พักฟรี”
          เก่ง ดี มีคุณภาพ
          โชคดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เมื่อนโยบายของบริษัท ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายทาง เรียนจบ รับพิจารณาเข้าทำงานด้วย
          ปีที่ผ่านมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษา 200-300 คน หลักการรับพนักงานใหม่ของบริษัท เปิดรับลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยก่อน ยกเว้นสาขาที่ไม่ได้เปิดสอน 
          “คุณภาพของเด็กไม่อายใคร เรารับหมด เพราะเชื่อว่ามนุษย์ไม่ต่างกันเท่าไหร่ ไม่ได้เก่งเรื่องนี้ แต่อาจเก่งเรื่องอื่น” 
          การศึกษาไม่ใช่เรื่องกำไรขาดทุน
          อาจารย์ดารัตน์ มีตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารธุรกิจในเครือ มีพนักงานเกือบ 10,000 คน และยังมีอีกหลายตำแหน่งในสภาอุตสาหกรรมทั้งระดับจังหวัด ภาค และประเทศ แต่กลับให้เวลากับการศึกษามากกว่า ทั้งที่รู้ว่าถ้าเอาเวลามาทำธุรกิจ จะทำประโยชน์ให้ธุรกิจได้มากกว่า
ความรู้สึกของอาจารย์คือเป็นห่วงและมีความผูกพันกับการศึกษา  
          “คิดแบบนักธุรกิจจะคิดถึงผลกำไรขาดทุน ความเสี่ยง  อยู่ในภาคการศึกษา ส่วนหนึ่งคืออาจารย์ อีกส่วนคือลูกศิษย์ ถ้าคิดแบบกำไรขาดทุน เริ่มต้นก็ไม่ได้แล้ว เพราะการศึกษาเป็นการให้ คือความสุข เราต้องยึดหลักให้มหาวิทยาลัยอยู่ได้ด้วยตัวเอง” 
          “การศึกษาต้องรับผิดชอบในทุกสิ่ง ถ้ามีการศึกษาดี บ้านเมืองดีกว่านี้ทุกด้าน เราโชคดีที่เกิดมาในเมืองที่อุดมสมบูรณ์ ไม่อดตาย ไม่มีหิมะจนหนาวตาย ไม่มีแผ่นดินไหว ไม่มีภูเขาไฟระเบิด คนไทยเกิดในที่ที่ดีที่สุด การศึกษาเป็นเบื้องต้นของทุกอย่าง ครูสำคัญที่สุด เป็นที่พึ่งแทนพ่อแม่”
เทคนิคเรียนเก่ง
          นั่งแถวหน้า  ตรงกลางคือตำแหน่งดีที่สุด เวลาเรียนจะสนุก มีส่วนร่วมกับอาจารย์ 
          “จะบอกเด็กๆ ว่า ไม่มีใครตามไปสอนได้ตลอดชีวิต สิ่งที่ดีที่สุดคือสอนตัวเอง เรียนรู้จากสิ่งที่เข้ามาในชีวิต สอนตัวเองจากสิ่งที่เห็น จะพัฒนาไปเรื่อย ๆ ทำงานต้องทำด้วยใจรัก ทำให้ดีที่สุด ยิ่งถ้าเป็นนาย เหลวไหลไม่ได้ ทำให้คนอื่นได้รับผลกระทบ”
          ทุกวันนี้อาจารย์ดารัตน์ มีคุณสมบัติของครูที่ดี รักที่จะเป็นครู ภูมิใจในหน้าที่ ตั้งใจอย่างไม่ย่อท้อ ด้วยปรัชญาที่ยึดมั่น ไม่คิดว่าตนเองเก่ง ยึดเอาความดี ความถูกต้องเป็นหลัก ทำด้วยใจ ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้


          ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
          -ทุนอุดหนุนการศึกษา เดือนละ 1,200 บาท ตลอดหลักสูตร พร้อมที่พักและเครื่องแบบนักศึกษา
          -ทุนช่วยเหลือพิเศษจากผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ด้านค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเครื่องแบบนักศึกษาและอื่น ๆ ตลอดหลักสูตร รวม 16 ล้านบาท ไม่จำกัดจำนวน
          -ทุนจรูญเกียรติคุณ จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวม 100,000 บาท
          -ทุนการุณหทัย จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวม 100,000 บาท
          -ทุนคนดีเจ้าพระยา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวม 50,000 บาท
          -ทุนคนเด่นเจ้าพระยา มอบให้นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ เช่น กีฬา ดนตรี การแสดง โดยได้รับทุนค่าเล่าเรียนทั้งหมด โดยไม่จำกัดจำนวนทุน
          -ทุนพลังใจให้ลูกรัก ทุนละ 1,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนทุน
          -ทุนบุตรสื่อมวลชน ทุนละไม่ต่ำกว่า 64,000-128,000 บาท
          -ทุนบริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ทุนละไม่ต่ำกว่า 64,000-128,000 บาท
          -ทุนบริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด ทุนละไม่ต่ำกว่า 64,000-128,000 บาท
          -ทุนบริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด ทุนละไม่ต่ำกว่า 64,000-128,000 บาท
          -ทุนนักศึกษาหอพักดีเด่น จำนวน 5 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวม 10,000 บาท
          มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 13/1 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60240 โทร.0-5633-4236, 0-5633-4714
www.cpu.ac.th E-mail:chaopraya@cpu.ac.th

          ทุนการศึกษาโรงเรียนในเครือวิริยาลัยนครสวรรค์
          (โรงเรียนพณิชยการวิริยาลัยนครสวรรค์/เทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์)
          -ทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน ทุนละ 2,000 บาท ไม่จำกัดจำนวน
          -ทุนวิริยานุกูล (ทุนอุปการะให้เล่าเรียนฟรี) ทุนละ 13,070 บาท ไม่จำกัดจำนวน
          -ทุนวิริยานุเคราะห์ (ทุนอาหารกลางวัน) ทุนละ 1,600 บาท ไม่จำกัดจำนวน
          -ทุนนักกีฬา นักกรีฑา นักดุริยางค์ และนักกิจกรรมดีเด่น “คนเด่นวิริยาลัย” ทุนละ 13,070 บาท ไม่จำกัดจำนวน
          -ทุนประพฤติดี บำเพ็ญประโยชน์และสร้างเกียรติคุณแก่หมู่คณะ “คนดีวิริยาลัย” 10 ทุน รวม 10,000 บาท
          -ทุนพลังใจให้ลูกรัก มอบให้บุตรหลานของพนักงานและบุตรหลานชาวไร่อ้อย และเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเขตไร่อ้อยของโรงงานน้ำตาลในเครือไทยเอกลักษณ์ ทุนละ 1,000 บาท ไม่จำกัดจำนวน
          -ทุนครอบครัวในเครือและบุตรชาวไร่อ้อย มอบให้บุตรหลานของพนักงานและบุตรชาวไร่อ้อย ที่ส่งอ้อยให้โรงงานน้ำตาลเครือไทยเอกลักษณ์ โดยลดหย่อนค่าเล่าเรียน 50% ในปีแรกของทุกหลักสูตร ไม่จำกัดจำนวน
          -ทุนทัศนศึกษาและดูงาน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ประกอบการศึกษา มอบให้นักศึกษาทุกคนที่มีผลกาเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 ไม่จำกัดจำนวน
          -ทุนเครื่องแบบนักศึกษา มอบให้นักศึกษาทุกคนที่มีผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิมไม่ต่ำกว่า 2.50 ไม่จำกัดจำนวน
          -ทุนนักศึกษาหอพักหญิงดีเด่น 2 ทุน ทุนละ 1,000 บาท
          ติดต่อโรงเรียนพณิชยการวิริยาลัยนครสวรรค์ ถนนพหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60000 โรงเรียนเทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์ 13/1 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60240  โทร.0-5622-2911, 0-5622-2922
 

          ข้อมูลจากนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับ 380 www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์