ดาราศาสตร์

ดาราศาสตร์ (ASTRONOMY)

ที่มาของรูป blog.spu.ac.th/print.php?id=10510

             ดาราศาสตร์เป็นคำที่เราใช้เรียกวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับเทห์ฟากฟ้า (the study of heavenly bodies) รวมทั้งปรากฎการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นนอกโลกอันเป็นดาวเคราาะห์ดวงนี้ของเราปัจจุบัน   ดาราศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีหลายอย่างอันซับซ้อนเป็นอย่างมาก  รวมทั้งต้องการใช้การคำนวณต่าง ๆ  ทางคณิตศาสตร์และการเดินทางไปในอวกาศ  ซึ่งแต่ละอย่างล้วนมีที่มาที่แตกต่างกันมาก ชาวกรีกโบราณ ซึ่งเป็นผู้สร้างวิทยาการหลายอย่างที่เรายอมรับกันทุกวันนี้ก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับท้องฟ้าด้วยเช่นกัน  และได้ให้คำอธิบายปรากฎการณ์อันเร้นลับสของจันทรคลาสและสุริยคลาสแบบคาดเดาเอาไว้ด้วย  นอกจากนั้นด้วยเหตุที่พวกเขาสามารถคำนวณหาตำแหน่งของเทห์ฟากฟ้า (heavenly bodies) ได้ จึงสามารถกำหนดความยาวของเส้นรัศมีของโลกได้อย่างถูกต้องแม่นยำเป็นครั้งแรก
            สำหรับผู้คนชนชาติอื่น ๆ  ในสมียโบราณที่ได้คิดอย่างมีเหตุผลและใฝ่ใจศึกษาวิทยาการสาขานี้จนมีชื่อเสียงน่าจดจำ และกล่าวถึงได้แก่ชาวอินเดียและชาวอียิปต์  พโตเลมี (Ptolemy) ได้นำเอาสิ่งที่เขาสังเกตเห็นและขนาดที่เขาวัดได้มาสรุปว่าโลกเป็นศูนย์กลางโดยมีดาวเคราะห์ทุกดวงและเทห์ฟากฟ้าทั้งหมดโคจรอยู่โดยรอบ  ข้อสรุปที่เป็นแนวคิดอันไร้ข้อพิสูจน์ของเขาดังกล่าวนี้เป็นที่เชื่อถือกันมาเป็นเวลานานเกือบ  1,500  ปี
            ในยุโรปสมัยกลาง  นับเป็นยุคที่ดาราศาสตร์ซบเซาเนื่องจากไม่มีการพัฒนาใด ๆ  ที่เป็นสิ่งใหม่เกิดขึ้นเลย แต่ในอเมริกา เหล่าานักดาราศาสตร์ชาวแอสเทค  (Aztec)  สามารถกำหนดมาตราว้ดมุมท้องฟ้าเป็นลิปดาได้  ทำให้พวกเขาสามารถสร้างปฏิทิน  (calendar) ที่ถูกต้องแม่นยำได้สำเร็จ  ทั้งยังสามารถทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเทห์ฟากฟ้าได้ด้วย  ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 16  เหตุการณ์ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป  โคเปอร์นิคัส  (Copernicus)  เป็นคนแรกที่เชื่อในแนวคิดใหม่หลายแนวคิดซึ่งเป็นแนวคิดอันมีเหตุผลเป็นที่กล่าวขวัญในสมัยนั้น  และหลังจากที่ได้เฝ้าสังเกตการณ์มาเป็นเวลา 25  ปี เขาก็สรุปว่าดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็นศูนย์กลางของเอกภพ (Universe) ไม่ใช่โลก  ซึ่งเป็นแนวคิดที่คัดค้านกับแนวคิดอันเป็นที่เชื่อถือกันอยู่ในเวลานั้นอย่างชนิดพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ  และดาราศาตร์สมัยใหม่ก็อุบัติขึ้นมานับตั้งแต่นั้นมา

หน้าต่อไป

สร้างโดย: 
นางสาว สุดารัตน์ ธัญรัตนมงคล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์