modal verb

   Modal Verb

 

 

     Modal Verb เป็นกริยาช่วยซึ่งนำมาใช้ร่วมกับคำกริยาหลัก และต้อง  คำนึงถึงสถานการณ์ด้วย เพราะคำกริยาเหล่า

                              นี้จะมีความหมาย ตามแต่สถานการณ์ที่ใช้  

 

Modal Verb จำง่ายๆอักษรภาษาไทย 4 ตัว คือ ว ช ค ม  = will/would , shall/should , can/could , may/might/must

 

 

 

หลักในการใช้ Modal Verb

  

การใช้ modal v. จะต้องดูสถานการณ์ด้วย มีหลักง่ายๆ ดังนี้

 

1.การใช้กับเหตุการณ์ที่ อาจเกิดขึ้นได้ สามรถเกิดได้ ในอนาคต ได้แก่

 

will                             

shall                             

 can            +          V.inf

 may                              

 

 

2.การใช้กับเหตุการณ์ที่สมมติขึ้น ปราถนาให้เกิด คาดคะเน ในอดีต ได้แก่

 

would                          

should                          

could          +          V.inf

might                           

 

3.การใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงข้ามกับอดีต ได้แก่

 

would                                     

should                                     

could          +          have   +V.3

might                                      

 

 

**นอกจาก modal v. ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมี modal v. ตัวอื่นที่เราจะเจออีก เช่น

Ought  to  +  have  +  V3             แสดงสิ่งที่ควรทำในอดีต  แต่ไม่ได้ทำ

Would  rather  +  have  +  V3       อยากทำแต่ความจริงไม่ได้กระทำ  (อดีต)

needn't  +  have  +  V3                แสดงสิ่งที่ทำไปแล้วทั้งที่ไม่จำเป็นต้องทำ  (อดีต)

didn't  have  to  =  didn't  need  to        ไม่จำเป็นต้องกระทำ  และก็ไม่ได้กระทำ(ในอดีต)

needn't  have  done                              ไม่จำเป็นต้องกระทำ  แต่ก็ทำไปแล้ว  (ในอดีต)

 

 

สร้างโดย: 
นส.สโรชา ชนะชล และ อจ.วีณา รัตนสุมาวงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์