เกลือ

รูปภาพของ e_chi_zen_ryoma

 เกลือ (Salt)

          เกลือเป็นสารประกอบไอออนิก ประกอบด้วยไอออนบวก และไอออนลบ ยกเว้น OH- เช่น NaCl ประกอบด้วยโซเดียมไอออน (Na+) และคลอไรด์ไอออน (Cl-) ส่วนแบเรียมซัลเฟต (BaSO4) ประกอบด้วยแบเรียมไอออน (Ba2+) และซัลเฟตไอออน (SO42-) โดยเกลือ NaCl จะละลายในน้ำได้ดีและให้ Na+ และ Cl- แต่เกลือ BaSO4 เป็นเกลือที่ไม่ละลายน้ำ ทำให้สารละลายของเกลือ NaCl นำไฟฟ้าได้ดีกว่าสารละลายของเกลือ BaSO4 ที่ไม่นำไฟฟ้า โดยอาจจำแนกเกลือออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

  • 1.เกลือปกติ (Normal salt)

          เป็นเกลือที่ไม่มีไฮโดรเจนไอออน (H+) หรือไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) อยู่ในโมเลกุล ดังนั้น จึงประกอบด้วยไอออนบวก คือ โลหะ หรือกลุ่มธาตุที่เทียบเท่าโลหะ เช่น NH4+ (แอมโมเนียมไอออน) กับไอออนลบซึ่งเป็นอนุมูลกรด (Acid radical) โดยตัวอย่างของเกลือปกติ มีดังนี้ NaCl, K2SO4, Ca3(PO4)2, NH4NO3, (NH4)2SO4, ZnSO4 เป็นต้น

  • 2.เกลือกรด (Acid salt)

          เกลือประเภทนี้มี H+ อยู่ในโมเลกุลของเกลือ จึงสามารถไอออไนซ์ (แตกตัวเป็นไอออน)ได้ เช่น NaHSO4, NaHCO3, Na2HPO4, NaH2PO4 เป็นต้น

  • 3.เกลือเบสิก (Base salt)

          เป็นเกลือที่มีไอออนลบ OH- และไอออนบวก เช่น Pb(OH)Cl, Bi(OH)2Cl เป็นต้น

  • 4.เกลือสองเชิง (Double salt)

          เกิดจากเกลือปกติสองชนิดรวมกันจนกลายเป็นโมเลกุลใหญ่ เช่น K2SO4, Al2(SO4)3.24 H2O เป็นต้น

  • 5.เกลือเชิงซ้อน (Complex salt)

          เป็นเกลือที่ประกอบด้วยไอออนลบที่เป็นไอออนเชิงซ้อน เช่น K3Fe(CN)6 เป็นต้น

 

 การเรียกชื่อของเกลือ

          1. ให้อ่านชื่อโลหะแล้วตามด้วยอนุมูลกรด เช่น

 

          ถ้าอนุมูลกรดที่ลงท้ายด้วย ous ให้เปลี่ยนเป็น ite แต่ถ้าลงท้ายด้วย ic ให้เปลี่ยนเป็น ate เช่น

 

          2. ถ้าโลหะมีเลขออกซิเดชัน (Oxidation : ประจุไฟฟ้า) มากกว่า 1 ค่าให้บอกไว้ในวงเล็บข้างหลังโลหะนั้น แล้วอ่านตามด้วยอนุมูลกรด เช่น

 

 

สร้างโดย: 
อ.กุลรณี อารีมิตร และ น.ส.ชลฤดี ชัยณรงค์ศิริพร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 63 คน กำลังออนไลน์