กรดและเบสทำปฏิกิริยากัน

กรดและเบสทำปฏิกิริยากัน

ที่มา http://www.thaigoodview.com/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/blank.htm

 

*     เกลือ   เกิดจาก   กรดกับเบสทำปฏิกิริยากัน   ได้เกลือ กับ น้ำ   เรียกว่า  ปฏิกิริยาสะเทิน
เกิดจาก   การที่ไอออนบวกไปแทนที่  H      ในกรด
เกิดจาก   การที่ไอออนลบไปแทนที่  OH   ในเบส


*     การไฮโดรลิซิสเกลือ    คือ  การเอาเกลือมาทำปฏิกิริยากับน้ำ    เกลือที่เกิดจากกรดแก่และเบสแก่   จะเป็นกลาง
เกลือที่เกิดจาก  กรดแก่และเบสอ่อน  จะเป็นกรด       เกลือที่เกิดจากเบสแก่ และ  กรดอ่อน  จะเป็นเบส


*     บัฟเฟอร์   คือ   สารที่สามารถควบคุม  pH  ได้   แม้ว่าจะเติกกรดแก่หรือเบสแก่ลงไปเล็กน้อย   มี  2  ชนิด
1.   บัฟเฟอร์กรด   คือ  บัฟเฟอร์ที่เป็นคู่กรด คู่เบสของกรดอ่อน  หรือ  เกิดจากรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อน
2.   บัฟเฟอร์เบส  คือ  บัฟเฟอร์ที่เป็นคู่กรด คู่เบสของเบสอ่อน หรือ เกิดจากเบสอ่อน กับ เกลือของเบสอ่อน


*     การควบคุมค่า  pH ในสารละลายบัฟเฟอร์
ถ้าเติมกรดลงไป   H    ในกรดจะถูกสะเทินได้ด้วยคู่เบส   ถ้าเติมเบสลงไป  OH   ในเบส  จะถูกสะเทินด้วยคู่กรด
*        การไทเทรต   เป็นวิธีการหาความเข้มข้น  หรือ  ปริมาณของสารในสารละลายตัวอย่าง   โดให้ทำปฏิกิริยกับสารที่ทราบความเข้มข้น   (สารละลายมาตรฐาน)  และ  วัดปริมาตรสารที่ทำปฏิกิริยาพอดีกัน   เครื่องมือที่ใช้  คือ  บิวเรตต์  ,  ปิเปตต์


*     จุดสมมูล  หรือ จุดยุติ   คือ  จุดที่สารละลายทั้งสองทำปฏิกิรพยากัน  เป็นจุดที่หยุกการไทเทรต

ที่มา http://udata2.postjung.com/udata/0/765/765436/upic-728.gif

 

******************************

 

กรด - เบส คืออะไร


คู่กรด – เบส


ชนิดของกรดและเบส


ปฏิกิริยาของกรด - เบส


 ทดสอบความเป็นกรด-เบสกับวัสดุหาง่ายยุค IMF

กรด  เบส  เกลือ

 กรด,เบส, ค่า pH

สารละลายกรด เบส

กรด-เบส ที่พบในชีวิตประจำวัน


ความเป็นกรด-เบสของดิน

 อินดิเคเตอร์

การแตกตัวของกรด-เบสและน้ำ

กรดและเบสทำปฏิกิริยากัน

กรด

เบส

การไทเทรต กรดเบส


การรักษาสมดุลของกรด- เบสในมนุษย์

ลักษณะเฉพาะของเบส

นิยามกรด-เบส

 

สร้างโดย: 
วชิราภรณ์ พอสม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์