Non-finite Verbs

 

     Non-finte Verbs     

 

  Non-finite verbs คือ กริยาไม่แท้ ที่ถูกใช้ในประโยคซึ่งปกติประโยค 1 ประโยค จะมีกริยาแท้ได้เพียงตัวเดียว

                เท่านั้น หากต้องการใช้ กริยาตัวอื่นอีก จะต้องใช้ในรูปของ Non-finite verbs ซึ่งมีใช้อยู่ 3 รูปคือ

 


      Infinitives มี 2 รูปคือ infinitive with to และ infinitive without to โดยทั่วไป กริยาแท้จะตามด้วย

 

                         -infinitive with to เพื่อบอกจุดประสงค์ เช่น I want to get a ticket to London this week.

                        ในประโยคนี้ want เป็นกริยาแท้ to get เป็นกริยาไม่แท้ที่บอกจุดประสงค์

 

                         -infinitive without to มักใช้กับ กริยาช่วยทั้งหลาย เช่น will , shall, can could, , etc.และ กับ

                         verbs of sense เช่น let , see , feel, hear, watch, observe, perceive, etc.


    

    Gerund คือกริยาเติม ing ที่ทำหน้าที่แทนคำนามในประโยค เช่น

 

     Swimming is a good exercise.เป็นต้น

 


     Participles มี 2 รูปคือ

 

           -Present Participle เป็น กริยาเติม ing ทำหน้าที่แทน คำคุณศัพท์ ขยายคำนามเช่น

     The dancing girl over there is very beautiful.    หรือ The girl dancing over there is very beautiful.

           -Past Participle เป็นกริยาช่องที่ 3 ที่ทำหน้าที่ขยายคำนามเช่นกัน เช่น

     A broken heart is better than not knowing what love is.

    หรือ Overcome by ecstasy, he could say nothing for a while.

สร้างโดย: 
นส.สโรชา ชนะชล และ อจ.วีณา รัตนสุมาวงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์