เเพร่

คำขวัญ

" หม้อฮ้อม ไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม "


เมืองแพร่เป็นเมืองโบราณเก่าแก่เมืองหนึ่งในแถบภาคเหนือ มีชื่อเรียกตามที่ปรากฏในพงศาวดาร ตำนาน และศิลาจารึกหลายชื่อครับ เช่น เมืองพล  นครพล เมืองแพล เมืองโกศัย (หมายถึงผ้าแพร) และนครโกศัย เป็นต้น แต่ด้วยความที่แพร่เป็นเมืองขนาดเล็ก และมีกำลังผู้คนน้อย ทำให้ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรที่เข้มแข็งกว่า ต่างผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาครอบครองเมืองแพร่เกือบตลอดเวลาครับ จนกระทั่งในสมัยรัตนโกสินทร์เมืองแพร่มีฐานะเป็นหัวเมืองของอาณาจักรล้านนา จนกระทั่งเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เมืองแพร่จึงเปลี่ยนฐานะไปเป็นจังหวัด ๆ หนึ่งของไทยครับ

จังหวัดแพร่มีพื้นที่ 6,538.598 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำยมไหลผ่าน ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ทิศมีที่ราบในหุบเขาอยู่ตอนกลางของจังหวัด แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอสูงเม่น อำเภอเด่นชัย อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น อำเภอสอง อำเภอร้องกวาง และกิ่งอำเภอหนองม่วงไข่ 

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมือง
วนอุทยานแพะเมืองผี หมู่บ้านทุ่งโฮ่ง พิพธภัณฑ์เพื่อนบ้าน วัดพระธาตุจอมแจ้ง
วัดพระธาตุช่อแฮ น้ำตกตาดหมอกหรือน้ำตกแม่คอย อนุสาวรีย์พระยาชัยบูรณ์ วัดจอมสวรรค์
สร้างโดย: 
อ.ปาลิดา สวนชัง เเละ น.ส. ณัฐกานด์ พูนเพิ่มทรัพย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์