ตาก

คำขวัญ

" ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม "

ตัวเมืองเดิมของจังหวัดตาก ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านตาก ในอดีตเป็นเมืองที่ชาวมอญอาศัยอยู่มาก่อนครับ เมืองตากมีฐานะเป็นเมืองชายแดนตะวันตก ในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีการย้ายตัวเมืองตากมาอยู่ที่บ้านป่ามะม่วง ด้วยเหตุผลทางยุทธศาสตร์เพราะเป็นจุดที่พม่าเดินทัพผ่านภายหลังเสียกรุงครั้งที่ 2 เมืองตากก็ได้กลายสภาพเป็นเมืองร้าง และต่อมาแม้บ้านเมืองจะยังมีศึกสงครามอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้สร้างความเสียหายให้เมืองตากมากนัก ภายหลังจากศึกสงครามเก้าทัพในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองตากก็เริ่มสงบสุขชาวเมืองที่หนีเข้าป่าก็เริ่มอพยพกลับเข้าเมืองตามเดิม
จนกระทั่งถึงสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระองค์ได้ทรงโปรดฯ ให้ย้ายตัวเมืองจากฝั่งขวาของแม่น้ำปิง
มาตั้งเมืองใหม่ที่ฝั่งซ้ายบริเวณบ้านระแหงมาจนถึงทุกวันนี้ เมืองตากในสมัยโบราณเป็นศูนย์กลางการค้าขาย การคมนาคมทางเรือระหว่างคนไทย และมอญ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นเส้นทางคมนาคมระหว่าง เชียงใหม่ นครสวรรค์ กรุงเทพฯ ครับ

จังหวัดตากมีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 423 กิโลเมตร
มีพื้นที่ 16520.437 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น
8 อำเภอ คือ อ.เมืองตาก
อ.บ้านตาก อ.สามเงา อ.แม่ระมาด อ.ท่าสองยาง อ.แม่สอด อ.อุ้มผาง อ.พบพระ 

แหล่งท่องเที่ยว
เนินพิศวง ตลาดริมเมย พระธาตุหินกิ่วที่ดอยดินจี่  
ศาลเจ้าพ่อขุนสามชน อุทยานแห่งชาติลานสาง อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช น้ำตกผาน้ำย้อย

 

สร้างโดย: 
อ.ปาลิดา สวนชัง เเละ น.ส. ณัฐกานด์ พูนเพิ่มทรัพย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์