เกณฑ์จำเพาะในการจำแนกสัตว์

รูปภาพของ tavinee

 

 
 

 


 

เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษายิ่งขึ้น เราจะจัดจำแนกสัตว์โดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆดังนี้

 

1. พิจารณาจากรูปแบบของสมมาตร (Symmetry)

 

1.1 สมมาตรแบบรัศมี (radial symmetry)

มีสมมาตรที่ผ่าซีกได้เท่าๆ กัน หลายครั้งในแนวรัศมี หรืออาจกล่าวได้ว่ามีแกนสมมาตรมากกว่า 1 แกนได้แก่ สัตว์พวกไฮดรา แมงกะพรุน ดาวทะเล เม่นทะเล

 


1.2 สมมาตรแบบครึ่งซีก (bilateral symmetry)

สมมาตรแบบนี้สามารถผ่าหรือตัดแบ่งครึ่งร่างกายตามความยาวของลำตัวแล้วทำให้ 2 ข้างเท่ากัน ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น (มีแกนสมมาตรเพียงแกนเดียว) ได้แก่ พวกหนอนตัวกลม แมลง สัตว์มีกระดูกสันหลัง

 

ที่มาของภาพ : http://kentsimmons.uwinnipeg.ca/16cm05/1116/32-05-BodySymmetry-L.gif

 

2. พิจารณาจากจำนวนชั้นของเนื้อเยื่อ (Germ layer)

2.1 พวกที่มีเนื้อเยื่อ 2 ชั้น (diploblastica) ประกอบด้วยเนื้อเยื่อชั้นนอก (ectoderm) และเนื้อเยื่อชั้นใน (endoderm) ได้แก่ พวกไฮดรา แมงกะพรุน โอบีเลีย

2.2 พวกที่มีเนื้อเยื่อ 3 ชั้น (triploblastica) ประกอบด้วยเนื้อเยื่อชั้นนอก(ectoderm) ชั้นกลาง (mesoderm) และชั้นใน (endoderm)ได้แก่พวกหนอนตัวแบนขึ้นไป จนถึงสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง

 

ที่มาของภาพ : http://pharyngula.org/images/coelom.gif

 

3. พิจารณาจากช่องว่างภายในลำตัวหรือ ช่องลำตัว (Body cavity or coelom)

3.1 ไม่มีช่องว่างในลำตัวหรือไม่มีช่องลำตัว (Acoelomate)   

เป็นพวกที่มีเนื้อเยื่อ 3 ชั้นอยู่ชิดกัน โดยไม่มีช่องว่างในแต่ละชั้น ได้แก่พวกหนอนตัวแบน

3.2 มีช่องตัวเทียม (Pseudocoelomate)    

เป็นช่องตัวที่เจริญอยู่ระหว่าง mesoderm ของผนังลำตัว และ endoderm ซึ่งเป็นทางเดินอาหาร ช่องตัวนี้ไม่มีเยื่อบุช่องท้องกั้นเป็นขอบเขต ได้แก่ พวกหนอนตัวกลม โรติเฟอร์ (rotifer)

3.3 มีช่องตัวที่แท้จริง (Eucoelomate)   

เป็นช่องตัวที่เจริญแทรกอยู่ระหว่าง mesoderm 2 ชั้น คือ mesoderm ชั้นนอกเป็นส่วนหนึ่งของผนังลำตัว (body wall) กับ mesoderm ชั้นในซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผนังลำไส้ (intestinal wall) และ mesoderm ทั้งสองส่วนจะบุด้วยเยื่อบุช่องท้อง (peritoneum) ได้แก่ ไส้เดือนดิน หอย แมลง ปลา สัตว์มีกระดูกสันหลัง เป็นต้น

สร้างโดย: 
คุณครู พรรรณนภา กำบัง และ น.ส.ธาวินี อินท์ชยะนันท์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul