การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

                            
                           บัญชีรายรับรายจ่าย หรือ บัญชีครัวเรือน เป็นการบันทึกรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
                    จึงเป็นกระจกสะท้อนถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของบุคคลได้เป็นอย่างดี  เพราะการจัดทำบัญชีรายรับ
                    รายจ่ายจะทำให้เราทราบถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริงว่าเป็นไปตามแผนทางการเงินที่วางไว้
                    หรือไม่ และยังใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการนำมาใช้วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของบุคคล ข้อมูลที่
                    ได้จากการวิเคราะห์สามารถนำมาใช้สำหรับการตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และมีค่าใช้จ่ายรายการใด
                    ที่สามารถลดหรือตัดทอนลงได้

                           การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย มีขั้นตอนในการจัดทำง่าย ๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติด้วยต้นเอง ดังนี้
                                   1. เริ่มต้นที่การหาสมุดมา 1 เล่ม เตรียมปากกา ดินสอ ไม่บรรทัดให้พร้อม
                                   2. ขีดเส้นแบ่งหน้ากระดาษออกเป็นช่อง ๆ จำนวน 5 ช่อง ดังนี้

สร้างโดย: 
ครูสุขใจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์