แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง แรงและความดัน

 

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

1. ข้อใดเป็นการทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างวัตถุด้วยแรง
 ก. กรอกน้ำใส่ขวด
 ข. กดขวดให้จมในน้ำ
 ค. ยกต้นไม้จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง
 ง. ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปต่างๆ

2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 ก. แรงบีบมีผลต่อรูปร่างของวัตถุ
 ข. แรงเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ
 ค. แรงเพียงแรงเดียวไม่สามารถเปลี่ยนความเร็วของวัตถุ
 ง. แรงสามารถทำให้วัตถุหยุดนิ่งได้

3. รถยนต์ เครื่องบิน และจรวด ถูกออกแบบให้มีรูปร่างเพรียวเพื่ออะไร
 ก. เพื่อลดแรงเสียดทานและประหยัดเชื้อเพลิง
 ข. เพื่อเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์โดยปกติ
 ค. เพื่อช่วยเรื่องแรงลอยตัวในอากาศ
 ง. เพื่อเพิ่มแรงเสียดทานให้มากขึ้น

4. การเลื่อนหรือกลิ้งกระป๋องไปตามพื้นโต๊ะ โดยใช้แรงผลักที่เท่ากัน วิธีไหนไปได้ไกลกว่ากัน
 ก. การเลื่อน เพราะแรงเสียดทานพื้นผิววัตถุน้อย
 ข. การเลือน เพราะแรงฉุดมาก
 ค. การกลิ้ง เพราะสามารถลดแรงเสียดทานที่พื้นผิววัตถุได้ดี
 ง. การกลิ้ง เพราะลดแรงลอยตัวได้ดี

5. เมื่อเราดินลงไปในสระน้ำหรือทะเล จะรู้สึกว่าตัวของเราเบาลงหรือหนักขึ้น เพราะเหตุใด
 ก. ตัวเบา เพราะมีแรงเสียดทานในน้ำกระทำ
 ข. ตัวเบา เพราะถูกแรงลอยตัวในน้ำกระทำ
 ค. ตัวหนัก เพราะมีแรงดึงในน้ำกระทำ
 ง. ตัวหนัก เพราะมีแรงดันในน้ำกระทำ

6. การที่ดอกยางของรถยนต์ยึดเกาะกับพื้นผิวถนนได้ดีเป็นผลมาจากสิ่งใด
 ก. แรงลอยตัว
 ข. แรงเสียดทาน
 ค. แรงตึงผิว
 ง. แรงสมดุล

7. ทำไมคนเราไม่รู้สึกว่ามีอากาศกดดันอยู่รอบ ๆ ตัว
 ก. เพราะอากาศภายนอกร่างกายมีความดันน้อยกว่าอากาศภายในร่างกาย
 ข. เพราะอากาศภายนอกร่างกายมีความดันมากกว่าอากาศภายในร่างกาย
 ค. เพราะอากาศภายในและภายนอกร่างกายเท่ากัน
 ง. พราะอากาศภายในร่างกายไม่มีแรงดัน

8. ความดันอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อเราเดินทางออกไปไกลจากพื้นโลกมากขึ้น
 ก. ความดันอากาศเพิ่มขึ้น
 ข. ความดันอากาศเท่าเดิม
 ค. ความดันอากาศน้อยลง
 ง. ความดันอากาศไม่แน่นอน

9. น้ำหนักของวัตถุขึ้นอยู่กับสิ่งใด
 ก. แรงดึงดูดของวัตถุ
 ข. แรงดึงดูดของบรรยากาศ
 ค. แรงเสียดทานที่มีต่อพื้นผิวของวัตถุ
 ง. แรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุ

10. แรงเสียดทานเกิดขึ้นในทิศทางใด
 ก. ทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลือนที่
 ข. ทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่
 ค. ทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่
 ง. ทิศทางในแนวราบเท่านั้น

คุณทำถูก =   ข้อ  จากข้อทดสอบทั้งหมด 10 ข้อ

 


 

สร้างโดย: 
nongkoo

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์