แหล่งอ้างอิง

 

ข้อมูลเนื้อหาสรุปจาก

                    -  เปรมฤดี เนื้อทอง สรสุปเข้มวิทยาศาสตร์ ป.5 -- กรุงเทพฯ : แม็ค , 2549

                    -  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

                       และค่านิยมที่ดีงาม วิทยาศาสตร์ ป.5 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

                    -  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.5 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

                       และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

รูปภาพประกอบ

                  http://www.zabzaa.com/links/free.htm

                  www.ebangkok.org/site.asp?id=646

                  thirtysomething.exteen.com/20070313/vs

                  www.marinerthai.com/sara/view.php?No=1123

 

โค๊ดการเขียนแบบทดสอบ

                  http://www.bs.ac.th/quiz_online/

 

 

 

 

สร้างโดย: 
nongkoo

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์