หลักการใช้ Past Simple

 

หลักการใช้ Past Simple

ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงแล้วในอดีต

มักจะมีคำแสดงอดีตรวมอยู่ด้วย yesterday, ago, in 1970, last week, during the war, last month, once upon a time, last year  

Ex.  They  came to see me last Thursday.

         I didn't go to school yesterday.

 

 ใช้กับการกระทำซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำในอดีต (ปัจจุบันไม่มีการกระทำนั้นแล้ว)

Ex.  He walked to school every day last year.

         John lived in Manchester when he was young.

 

ใช้กับการเล่าเรื่องราวในอดีต ตามลำดับเหตุการณ์

Ex.  This morning I got up at six o'clock, took a bath, had breakfast, and went to work.

 

 

 หลักการเติม ed

 กริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้เติม d ได้เลย

Ex.  hope  →  hoped (หวัง)

        love  →  loved (รัก)

        move  →  move (เคลื่อน)

 

 กริยาที่ลงท้าย ด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ เปลี่ยน y เป็น I แล้วเติม ed

Ex.  cry  →  cried (ร้องไห้)

         marry  →  married  (แต่งงาน)

  "ยกเว้น"  ถ้าหน้า y เป็นสระ เติม ed ได้เลย

Ex.  play  →  played (เล่น)

        stay  →  stayed (พัก , อาศัย)

 

 กริยาที่มีพยางค์เดียว มีสระตัวเดียว และตัวสะกดตัวเดียวให้เพิ่มตัวสะกดอีก 1 ตัว แล้วเติม ed

Ex.  beg  →  begged (ขอร้อง)

         stop  →  stopped (หยุด)

 

 นอกจากกฏที่กล่าวมา เมื่อต้องการให้เป็นช่อง 2 ให้เติม ed ได้เลย

Ex.  walk  →  walked (เดิน)

         start  →  started (เริ่ม)

         worked  →  worked (ทำงาน)

                                                

Past Continuous                            Past Perfect                           Past Perfect cont.

 

สร้างโดย: 
นิภัสร พงศ์ฤทธิ์ไกรเลิศ และ อ.กาญจนา นาชัยเริ่ม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์