ประวัติศาสตร์ศิลป์

 

      

      
 

credit by : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=jiujik&group=15 

                                                                                                                                                                 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์
                                                                                                                                                                

ประวัติศาสตร์ศิลป์แยกได้เป็น ๒ คำ คือ

                                                                                                                                                          ประวัติศาสตร์ หมายถึง วิชาว่าด้วยความเป็นมาของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

ศิลป์ มาจากคำว่า สัปปะ ในภาษาบาลี มีความหมายกว้างขวางตามแนว และทัศนะของนักปรัชญาแต่ละยุคแต่ละสมัย แต่อย่างไรก็ตาม 
                                                                                                                                                            หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ปัญญา และความงาม

                                                                                                                                                          ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ศิลป์
                                                                                                                                                                                    อารยธรรมของมนุษย์ดำเนินมาอย่างยาวนาน โดยมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เราอาจศึกษาประวัติศาสตร์ได้จาก
                                                                                                                                                                หลักฐานที่เป็นอักษร แต่ก็ไม่เสมอไป บางยุคเราอาจไม่พบหลักฐานที่เป็นอักษร บางยุคเราอาจพบหลักฐานที่เป็นอักษรโบราณที่คน
                                                                                                                                                              ในปัจจุบันไม่สามารถอ่านได้ ดังนั้น การศึกษาประวัติศาสตร์จึงทำได้อีกทางหนึ่ง นั่นคือ การศึกษาจากหลักฐานทางด้านศิลปกรรม เพราะ
                                                                                                                                                            งานศิลปะ เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์โดยแท้จริง มนุษย์นำศิลปะมาใช้เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต ความเชื่อทางศาสนา และการ                                                                                                                                                            ตกแต่งประดับประดา เพื่อความสวยงาม หรือแม้กระทั่งความรื่นรมย์
                                                                                                                                                             ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์
                                                                                                                                                                                    ประวัติศาสตร์ศิลป์บอกให้เราทราบถึงการสร้างสรรค์ และวิวัฒนาการทางด้านศิลปะของมนุษยชาติ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติ
                                                                                                                                                              ศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบัน เราได้ศึกษาแบบอย่างงานศิลปะ ความเคลื่อนไหว ความเพียรพยายามในการสร้างสรรค์ และความเปลี่ยนแปลง
 
ของศิลปกรรมแต่ละยุค เป็นแบบอย่างเพื่อการพัฒนา นำไปสู่การยกระดับคุณภาพของงานศิลปะในยุคปัจจุบัน นอกจากนั้นการศึกษา
 
ประวัติศาสตร์ศิลป์ยังช่วยให้เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของงานศิลปะ และความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษย์โลก
 

 

           

สร้างโดย: 
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.นพดล เพ็งชมจันทร์ ผู้จัดทำ : นส.พรธีรา วีระกังวานกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์