แหล่งอ้างอิง

แหล่งอ้างอิง

บุคคล :-

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ

ครูนิพันธ์ วรรณเวช  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ

 

Websites :-

http://knowledge.eduzones.com/knowledge-2-12-2627.html

http://thaigoodview.com/node/18268

http://taweethapisek.ac.th/html/Music_Instruments/index.html

http://kanchanapisek.or.th/articles/music.th.html

http://www.thaihandiworks.com/HMKBA_L08P01.html

 

ตำรา-หนังสือ :-

จีรพันธ์ สมประสงค์. ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 6. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด, 2549.

สุดใจ ทศพร และคณะ. ศิลปะ ดนตรี ม.4-ม.6. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด, 2550.

 

 

สร้างโดย: 
น.ส. จิตรเลขา กู้ตระกูลเจริญ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์