หลักการใช้ Future Sim

 หลักการใช้ Future Simple Tense

ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Ex.  He will arrive next Saturday

         Will you be at work tomorrow?

 

ใช้ในการพูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่มีแผนที่จะพูดมาก่อน

Ex.  Maybe we'll stay in and watch television tonight.

 

ใช้ในการทำนายการเกิดเหตุการณ์อนาคต

Ex.  It will rain tomorrow.

       People won't go to Jupiter before the 22nd century.

 

 ใช้กับสถานการณ์แสดงการสมัครใจ เสนอตัวทำ

Ex.  I'm really hungry.  I'll make some sandwiches.

 

มักจะใช้ simple future tense กับคำกริยา to think

Ex.  I think I will have a holiday next year.

 

NOTE:

~~I will wait for you until you come. (ฉันจะคอยจนกว่าเธอจะมา)

~~I will wait for you until you has cleaned the room.  (ฉันจะคอย จนกว่า คุณจะทำความสะอาดห้องเสร็จ)

 

                              if

                              unless

                              by the time              

Future Simple         when                   Present Simple  เหตุการณ์จะเกิด

                              before                 Present Perfect  เหตุการณ์จะจบ

                              after

                              until

                              as soon as

 

                                               

Future Continuous                      Future Perfect                        Future Perfect cont

สร้างโดย: 
นิภัสร พงศ์ฤทธิ์ไกรเลิศ และ อ.กาญจนา นาชัยเริ่ม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์