หลักการใช้ Future Perf. cont.

 หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense

หลักการเช่นเดียวกับการใช้ Future Perfect ธรรมดา เราจะใช้ Perfect Continuous

เฉพาะเมื่อต้องการเน้นความต่อเนื่องเท่านั้น

คือใช้เมื่อต้องการจะบอกว่า เมื่อถึงเวลาหนึ่งในอนาคต เหตุการณ์อย่างหนึ่งซึ่งดำเนินมาก่อนหน้านั้นก็ยังคงดำเนินอยู่

และจะดำเนิน ต่อไปอีก เช่น

    * By eleven o'clock I shall have been working for three hours. เมื่อถึงเวลา 11 นาฬิกา ผมก็จะทำงาน (ติดต่อกันมา)

ครบสามชั่วโมง (และผมก็จะทำงานต่อไปอีก)

จะเห็นว่าประโยคนี้ก็เหมือนประโยคที่ว่า

    * By eleven o'clock I shall have worked for three hours.

เพียง แต่ประโยคหลังนี้ไม่ได้เน้นถึงการทำงานติดต่อกันมาเหมือนประโยคแรก

ประโยคหลังนี้บอกเพียงว่า เมื่อถึงเวลา 11 น. ผมก็จะทำงานครบ 3 ชั่วโมง ไม่มีความหมายพิเศษอย่างอื่น

    * On August 12th we shall have been living in this house exactly four years.

เมื่อถึงวันที่ 12 สิงหาคม เราก็จะอยู่บ้านหลังนี้ครบ 4 ปีพอดี (และจะอยู่ต่อไปอีก)

                                                 

Future Continuous                      Future Perfect                             Future Simple

สร้างโดย: 
นิภัสร พงศ์ฤทธิ์ไกรเลิศ และ อ.กาญจนา นาชัยเริ่ม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์