องค์กรเยาวชนตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา อบรมรุ่นที่ 6

ในวันที่ 21-24  พฤศจิกายน  2552  นี้เยาวชนตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ได้เข้าอบรมในโครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับอบต. 3 จังหวัดชายแดภาคใต้ เพื่อสันติสุข  นำทีมโดย นาย  ศุภชัย   พรนรินทร์   ประธานองค์กรเยาวชนรุ่นที่ 6 เยาวชนจำนวน 10คน  พี่เลี้ยง 2 คน จากครูกศน. และอบต. ที่มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  ประกอบด้วย

1 . นาย ศุภชัย     พรนรินทร์          ประธานเยาวชน

2.นาย อานนท์     พรมเพช์ร          เลขานุการ

3.นางสาว สุภาวรรณ์      มาทวี      บัญชีการเงิน

4. นาย ทวีศักดิ์        หนูน้อย      เว็บบล็อก

5.นาย ธีรพล     บุญมาก          เว็บบล็อก

6.นาย ซับรี       จินตรา          เสนอโครการ

7.นาย อาล้อมี      บือราเฮง     ประวัติชุมชน

8.นาย ดอเลาะ     มายี          ประวัติชุมชน

9.นาย อิบรอเฮง     แอเส๊าะ      ประวัติชุมชน

10.นางสาว วรรณดี     ชูหมวกโชติ        การเขียนรายงาน

                                                                                                                                                                       โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชระดับอบต. 3 จังหวัดชายแดภาคใต้ เพื่อสันติสุข มีการอบรม 4 วัน 3 คืน ด้วยกันจะมีการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆเพื่อจัดตั้งองค์กรเยาวชนระดับอบต.เช่น

1. การจัดองค์กร

2. การหากลุ่มสมาชิก

3. การเขียนโครงการ

4. การบริหารงบประมาณ

5. จิตสาธารณะ

6. อบต.ของเรา เป็นต้น  

หลังจากผ่านการอบรมกลุ่มเยาวชนแต่ละ อบต.กลับไปจัดตั้งองค์กร โดยทางมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดงได้ออกแบบกิจกกรม เพื่อบริหารองค์กรให้เข็มแข็ง ผ่านกิจกรรม ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวเอง เช่น ดีเกฮูลู อานาซีด รอเง็ง มโนราห์  เป็นต้น และที่สำคัญที่สุดในการดูแลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านี้ คือ การเรียนรู้ ต้องเรียนรู้ก่อน ถึงจะดูแลวัฒนธรรมตนเองได้ เป็นที่มาของกิจกรรม 

องค์กรเยาวชนระดับ อบต. กับการเรียนรู้ในชุมชน “    

ดังนั้น การบริหารจัดการ การเรียนรู้ในชุมชน ขององค์กรเยาวชนระดับ อบต. มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นการฝึกกระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น การถ่ายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ การเลือกกิจกรรมการแสดง การสรรหาครูภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรียนการสอนในชุมชน ตลอดจนถึงการจัดการแสดง โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับ อบต. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างสันติสุข เป็นโครงการที่สร้างองค์กรเยาวชนระดับ อบต. สามารถทำงานร่วมกับ อบต.ขดงตนเอง สร้างจิตสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด สร้างความรักสามัคคีในชุมชน สร้างความสุขในปลายด้ามขวานของประเทศ เฉิดเช่นในอดีตที่ผ่านมา  ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งมรดกวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยเราต่อไป   

 

ก่อนอบรม  ระหว่างอบรม  หลังอบรม

รูปภาพของ plymanas

สวัสดีจ้า

น้องๆ องค์กรเยาวชน อบต.บาละ

 

กลับถึงบ้านแล้วเป็นไงกันบ้าง

เริ่มหาสมาชิกให้ครบ 60 คนกันรึยัง

 

แล้วอย่าลืมเขียนเล่าให้ฟังในรายงานด้วยนะ

ตอนนั่งรถกลับได้ชื่นชมสรรเสริญประดาพี่เลี้ยงกันมั่งป่าว 555

 

สู้ๆ ครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 98 คน กำลังออนไลน์