ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครซอฟต์เวิร์ด 2003◊ เสริมการใช้คีย์ลัดแบบต่าง ๆ ในโปรแกรม  Microsoft  Word 2003
   
  กดแป้น                        ใช้คำสั่งเพื่อ
Ctrl+A                 คลุมทึบข้อความทั้งหมด
Ctrl+B                  รูปแบบอักษร ตัวหนา
Ctrl+C                 คัดลอก
Ctrl+E                  จัดกลาง
Ctrl+F                  ค้นหา
Ctrl+G                 ไปที่ (หน้า / บรรทัด / ข้อความ)
Ctrl+H                 แทนที่
Ctrl+I                  รูปแบบอักษร ตัวเอียง
Ctrl+J                  ชิดขอบ 2 ข้าง
Ctrl+K                  รูปแบบอัตโนมัติ
Ctrl+L                  จัดซ้าย
Ctrl+M                 ย่อหน้า
Ctrl+N                 เปิดเอกสารใหม่
Ctrl+O                 เปิดแฟ้ม
Ctrl+P                 โปรแกรมสั่งพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
Ctrl+Q                 จัดขวา
Ctrl+R                 จัดซ้าย
Ctrl+S                  บันทึก
Ctrl+T                  กั้นหน้า
Ctrl+U                  รูปแบบอักษร ขีดเส้นใต้
Ctrl+V                  วาง (หลังจากใชคำสั่ง คัดลอก)
Ctrl+W                 ปิดเอกสาร / เลิกการใช้งานโปรแกรม
Ctrl+X                  ตัดคำ
Ctrl+Y                  ทำซ้ำ
Ctrl+Z                  เลิกทำ
Ctrl+*                  แสดง / ซ่อนเครื่องหมายจบบรรทัด
F1                       แนะนำวิธีการใช้โปรแกรมWord97
Ctrl+F2                 ภาพก่อนพิมพ์ / มุมมองเอกสาร
Ctrl+F4                 ปิดเอกสาร / เลิกการทำงาน
Ctrl+F5                 ขยายหน้าต่างเอกสาร
Ctrl+F9                 รหัสฟิลด์
Ctrl+F12               เปิดเอกสาร
Ctrl+Shift+D          ขีดเส้นใต้คู่
Ctrl+Shift+F          เลือกแบบตัวอักษร
Ctrl+Shift+L          เครื่องหมายหน้าข้อความ
Ctrl+Shift+N          ใช้อักษรปกติที่โปรแกรมกำหนดไว้
Ctrl+Shift+P          กำหนดขนาดตัวอักษร
Ctrl+Shift+Q          เลือกสัญลักษณ์
Ctrl+Shift+S          รูปแบบเอกสาร
Shift+F1               แนะนำวิธีการใช้
Shift+F4               ค้นหา
Shift+F7               บัญชีคำ
Shift+F9               เลื่อนไปต้น / ท้ายหน้า
Shift+F10             แสดงกรอบคำสั่งลัด
Shift+F12             บันทึกแฟ้ม
Alt+F5                  ย่อหน้าต่างเอกสาร
Alt+A                   เปิดรายการเลือกจากเมนูต่างๆ
Ctrl+D                  แบบอักษร


สร้างโดย: 
รุ่งนภา กับนักเรียน ฉันทวัฒน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 62 คน กำลังออนไลน์