ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครซอฟต์เวิร์ด 2003


◊ 
ส่วนประกอบหน้าจอของ Word 2003


     เมื่อทำการเิปิืดงานใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2003 ขึ้นมาจำเป็นต้องเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อสะดวกและคล่องตัวในการทำงาน  ในที่นี้หน้าจอจะประกอบด้วยส่วนประกอบทั้ง  12  ส่วน


     1. แถบชื่อเรื่อง  (Title  bar)           หน้าที่    แสดงชื่อโปรแกรมและชื่อเอกสารที่ใช้งานอยู่
     2.  ปุ่มควบคุมหน้าต่าง                    หน้าที่    - Minimize   =  ย่อหน้าต่าง
                                                                   - Maximize  =  ย่อ / ขยายหน้าต่าง
                                                                   - Close       =  ปิด
     3.  แถบคำสั่ง  (Menu bar)            หน้าที่   แสดงชื่อของเมนูคำสั่งต่าง ๆ
     4.  แถบเครื่องมือมาตรฐาน  (Standard  Toolbar)        หน้าที่    แสดงไอคอนต่าง ๆ  ที่ใช้แทนคำสั่ง
     5.  แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ  (Formatting  Toolbar)    หน้าที่    แสดงไอคอนแทนคำสั่งเกี่ยวกับการจัดรูปแบบเอกสาร
     6.  แถบไม้บรรทัด  (Ruler  bar)       หน้าที่    แสดงแถบไม้บรรทัด  กั้นหน้า  กั้นซ้าย  กั้นขวาของกระดาษ
     7.  แถบเลื่อนข้อมูล  (Scroll  bar)     หน้าที่    แสดงแถบสำหรับเลื่อนหน้าจอในแนวนอนและแนวตั้ง
     8.  ปุ่มปรับมุมมองทำงาน  (View)     หน้าที่    สามารถแสดงให้เห็นได้หลายแบบ
                Sealed มุมมองปกติ                   (Normal  View)
                Sealed  มุมมองเค้าโครงเว็บ         (Web  Layout  View)
                Sealed มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ (Print  Layout View)
                Sealed  มุมมองเค้าร่าง               (Outline  View)
                Sealed มุมมองเค้าโครงการอ่าน  (Reading  Layout  )
     9.  แถบเครื่องมือรูปวาด                 หน้าที่    แสดงเครื่องมือสำหรับไว้วาดรูป / วาดเส้น / วาดรูปอิสระ
     10.  พื้นที่ทำงาน                         หน้าที่    สำหรับพิมพ์ตัวอักษร / แทรกรูปภาพ / แทรกสัญลักษณ์  ฯลฯ
     11.  แถบสถานะ  (Status  Bar)      หน้าที่    แสดงรายละเอียดและสถานะการทำงานของ  Word
     12.  หน้าต่างงาน  (Task  Pane)     หน้าที่    รวมคำสั่งการจัดการงาน  ช่วยการทำงานบางอย่างให้ง่ายขึ้น

สร้างโดย: 
รุ่งนภา กับนักเรียน ฉันทวัฒน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์