ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครซอฟต์เวิร์ด 2003◊ 
การใช้เมนูและแถบเครื่องมือที่มักใช้บ่อย ๆ

             แถบเครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรม  Microsoft  Word  จะเป็นที่อยู่ของปุ่มที่ทำคำสั่งต่าง ๆ ซึ่งเหมือนกับการเรียกคำสั่งที่แถบเมนู ปุ่มเหล่านี้จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้บนแถบเครื่องมือเป็นชุด ๆ ในที่นี้จะขอยกแถบเมนูที่ส่วนมากผู้ใช้จะเรียกใช้กันบ่อย ๆ  

      Tongue out แถบเครื่องมือ Title Bar 

 


  Tongue out แถบคำสั่ง  (Menubar) 


      Tongue out แถบเครื่องมือมาตรฐาน (Standard) 

 

หมายเลข

หน้าที่ 

 1

 สร้าง  สำหรับสร้างแฟ้มเอกสารใหม่

 2

 เปิด  สำหรับเปิดเอกสารเดิมที่มีอยู่แล้ว

 3

 บันทึก  สำหรับบันทึกแฟ้มเอกสาร

 4

 สิทธิ สำหรับการจัดการสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล

 5

 อีเมล์ สำหรับเปิดโปรแกรมสร้างอีเมล์พร้อมแนบไฟล์เวิร์ด

 6

 พิมพ์  สำหรับสั่งพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์

 7

 ตัวอย่างก่อนพิมพ์ สำหรับมองเอกสารก่อนพิมพ์

 8

 การสะกด สำหรับตรวจสอบการสะกดคำ

 9

 การวิจัย สำหรับให้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับงานวิจัย

 10

 ตัด  สำหรับตัดหรือลบเอกสารออกจากแฟ้ม

 11

 คัดลอก  สำหรับคัดลอกแฟ้มเอกสารเก็บไว้

 12

 วาง  สำหรับวางเอกสารที่เก็บไว้

 13

 ตัวคัดวางรูปแบบ สำหรับคัดลอกรูปแบบข้อความหนึ่งไปใส่ให้กับอีกข้อความ

 14

 เลิกทำ  สำหรับยกเลิกคำสั่งสุดท้าย

 15

 ทำซ้ำ  สำหรับเรียกคำสั่งสุดท้ายคืนมา

 16

 การเชื่อมโยงหลายมิติ  สำหรับการสร้างการเชื่อมโยงจากตำแหน่งที่กำหนดไปยังเอกสาร

 17

 วาดตาราง สำหรับแสดงหรือยกเลิก Toolbar ที่ใช้วาดตาราง

 18

 แทรกตาราง สำหรับใช้แทรกตาราง

 19

 แทรกแผ่นงาน สำหรับแทรกสเปรตชีทของโปรแกรม

 20

 คอลัมน์ สำหรับแทรกคอลัมน์

 21

 รูปวาด สำหรับเปิด/ปิดแถบเครื่องมือรูปวาด

 22

 แมปเอกสาร สำหรับเปิด/ปิดแผนที่เอกสาร

 23

 ซ่อน/แสดง สำหรับซ่อนหรือแสดงสัญลักษณ์พิเศษ

 24

 ย่อ/ขยาย  สำหรับปรับย่อ/ขยายหน้าจอการแสดงผลของเอกสาร

 25

 วิธีใช้  Microsoft Word สำหรับคำแนะนำในการใช้งาน

 26

 มุมมองเค้าโครงการอ่าน สำหรับเปลี่ยนเค้าโครงหน้ากระดาษ


     Tongue out แถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ (Formatting) 

 หมายเลข

หน้าที่ 

 1

 ลักษณะและรูปแบบ  สำหรับเปิดทาสก์เพน

 2

 ลักษณะ   สำหรับเลือกลักษณะที่ต้องการ

 3

 แบบตัวอักษร  สำหรับเลือกรูปแบบตัวอักษร

 4

 ขนาดตัวอักษร  สำหรับเปลี่ยนขนาดของตัวอักษร

 5

 ตัวหนา  สำหรับปรับเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวหนาหรือยกเลิก

 6

 ตัวเอียง  สำหรับปรับเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวเอียงหรือยกเลิก

 7

 ตัวขีดเส้นใต้  สำหรับปรับเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวขีดเส้นใต้หรือยกเลิก

 8

 จัดชิดซ้าย  สำหรับการจัดข้อความให้ชิดซ้าย

 9

 จัดกึ่งกลาง  สำหรับการจัดข้อความให้อยู่กลางบรรทัด

 10

 จัดชิดขวา  สำหรับการจัดข้อความให้ชิดขวา

 11

 ชิดขอบ  สำหรับจัดข้อความให้เสมอกันทั้งซ้ายและขวา

 12

 กระจาย  สำหรับจัดข้อความเพิ่มช่องไฟระหว่างอักษรและประโยคให้สวยงาม

 13

 ระยะบรรทัด สำหรับปรับระยะห่างระหว่างบรรทัด

 14

 ลำดับเลข  สำหรับเติมหรือยกเลิกเลขลำดับหน้าข้อความ

 15

 สัญลักษณ์  สำหรับเพิ่มหรือลบตัวเลขหรือสัญลักษณ์หน้าย่อหน้า

 16

 ลดการเยื้อง สำหรับร่นย่อหน้าไปทางซ้าย  1  ขั้น

 17

 เพิ่มการเยื้อง สำหรับร่นย่อหน้าไปทางขวา  1  ขั้น

 18

 เส้นขอบ   สำหรับตีเส้นขอบ

 19

 เน้น   สำหรับการเน้นข้อความ

 20

 สีแบบตัวอักษร  สำหรับเปลี่ยนสีตัวอักษรตามที่ต้องการ


       Tongue out แถบเครื่องมือ รูปวาด 

 

 


 

สร้างโดย: 
รุ่งนภา กับนักเรียน ฉันทวัฒน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์