ยุคไบเซนไทน์

 

credit by : sites.google.com/site/aiibon5101618/assignment-05

                                                                                                                                                                               ไบเซนไทน์เป็นศิลปะที่เชื่อมโยงความคิด และลักษณะศิลปะตะวันออก และตะวันตกเข้าด้วยกัน มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุง

                                                                                                                                                             คอนสแตนติโนเปิล ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นอิสตันบูล โดยทั่วไปลักษณะศิลปะไบเซนไทน์จะมีลักษณะใหญ่โตเข้มแข็ง และมีการ

                                                                                                                                                              ตกแต่งประดับประดาด้วยการใช้พื้นผิวของวัสดุหลายๆ อย่าง

                                                                                                                                                                                   คำว่า “ไบเซนไทน์” เรียกตามชื่อจักรวรรดิไบเซนไทน์ที่มีกรุงคอนสแตนติโนเปิลเป็นเมืองหลวง (ปัจจุบัน คือ

                                                                                                                                                             กรุงอิสตันบูล เมืองหลวงของประเทศตุรกี) ลักษณะศิลปะไบเซนไทน์ มีลักษณะคาบเกี่ยวกับศิลปะคริสเตียนอยู่มาก และยังมีสืบเนื่องกัน

                                                                                                                                                              ต่อมาเป็นเวลาอีกยาวนาน

 

           

สร้างโดย: 
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.นพดล เพ็งชมจันทร์ ผู้จัดทำ : นส.พรธีรา วีระกังวานกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์