การขยายพันธ์พืช

 ประเภทของการขยายพันธุ์พืช

          การขยายพันธุ์พืชเป็นการเพิ่มปริมาณของต้นพืชให้มีจำนวนมากขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคงลักษณะของพันธุ์ที่ต้องการไว้ ให้ได้ปริมาณมากอย่างรวดเร็ว มีผลตอบแทนทางการค้า และดำรงไว้ไม่ให้สูญพันธุ์

การขยายพันธุ์พืช แบ่งออกเป็น 2 วิธีใหญ่ ๆ คือ

1. การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ (Sexual propagation) โดยใช้ส่วนที่เกิดจากเซลล์สืบพันธุ์ นำไปเพาะให้เกิดต้นใหม่ เช่น เมล็ด และสปอร์

 2. การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ (Asexual propagation) จะใช้ส่วนต่างๆของพืชที่ไม่เกี่ยวกับเซลล์สืบพันธุ์ เช่น ราก ลำต้น ใบ ฯลฯ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี คือ การตัดชำ การตอนกิ่ง การติดตา การต่อกิ่ง การทาบกิ่ง การแบ่งการแยก และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 พืชที่ขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ

พืชที่ขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ (Sexual propagation)
          เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชโดยใช้ส่วนของเซลล์สืบพันธุ์ เช่น เมล็ดและสปอร์ ทำได้ง่าย รวดเร็ว สามารถทำปริมาณมากๆได้ แต่มีข้อเสียคือพืชที่ได้อาจกลายพันธุ์ นิยมขยายพันธุ์พืชไร่ พืชสวนจำพวกผัก และพืชที่ต้องการปรับปรุงพันธุ์

    

พืชที่ขยายพันธุ์โดยอาศัยเพศ (ใช้สปอร์ และเพาะเมล็ด)

(ได้รับข้อมูลมาจากhttp://www.kanngan.com/old/40241/Unit_4/013.htm)

สร้างโดย: 
นางสาวอรฉัตร์ เฮงมี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์