โจทย์แบบฝึกหัดเรื่องวงกลม

 

โจทย์ตัวอย่าง   เรื่อง   วงกลม


1.     เส้นตรง  AB   สัมผัสกราฟของความสัมพันธ์ {(x,y) ε R × R l x2 + y2 + 4x - 2y + 1 = 0}   ที่จุด   A (-1,1 + √ 3) และ         ตัดแกน   x  ที่จุด B   โพรเจกชันของ  AB   บนแกน  x  คือข้อใด
        1.     √3 + 1                               
        2.     √3 + 2   
        3.     √3 + 3                               
        4.     √3 + 4


2.     คอร์ดร่วมของวงกลม  x2 + y2 = 4  และ   x2 - 4x + y2 = 0  ยาวเท่ากับเท่าใด
        1.   2
        2.   4
        3.   √3    
        4.   2√3   

 


3.      วงกลมวงหนึ่งมีจุดศูนย์กลางที่  A (0 , 0)   และมีจุด  B(3 , 4) อยู่บนเส้นรอบวง   ถ้าวงกลมนี้ตัดกับเส้นตรง  x+y=5  ที่จุด          C  และ  D  แล้ว  ผลบวกของพื้นที่ของสามเหลี่ยม   ABC   กับ   ABD   จะเท่ากับเท่าใด
         1.   7.5      ตารางหน่วย  
         2.   10       ตารางหน่วย  
         3.   12       ตารางหน่วย  
         4.   17.5    ตารางหน่วย 

 


4.     วงกลมวงหนึ่งผ่านจุด  A (2,3)  และจุด  B  (-4,1)  ถ้าลากเส้นตรงเส้นหนึ่งผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมนั้นมาตั้งฉากกับคอร์ด         AB  แล้ว  สมการเส้นตรงนั้นคือข้อใด
        1.   y = -3x – 1
        2.   y = -3x + 10
        3.   y = 3x + 5
        4.   y = 3x – 8


5.     จงหาสมการของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่  (-1 , -3)   และสัมผัสกับเส้นตรงซึ่งผ่านจุด  (-2 , 4)  และ  (2 , 1)
        1.   x2 + y2 + 4x + 12y – 30 = 0
        2.   x2 + y2 - 2x - 6y + 30 = 0
        3.   x2 + y2 + 2x + 6y – 30 = 0
        4.   x2 + y2 + 2x + 6y – 15 = 0

 

สร้างโดย: 
พรพรรณ เดชอธิการ ม.6/4 เลขที่ 8 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 98 คน กำลังออนไลน์