การนำเศรฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีมาก โดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ ทำได้ง่าย ๆ ได้แก่...(เฉพาะที่ผมปฏิบัติอยู่และได้ผลดี)
 

๑.  ประมาณตน ใช้จ่ายให้เหมาะสมกับระดับฐานะความเป็นอยู่ ไม่ทำอะไรที่เกินตัว

๒.  ใช้ทรัพยากรอย่างมีระบบ มีเหตุผล คุ้มค่า หลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดเกิดมลภาวะ
 

๓.  ทำงานหนักมากขึ้น จะทำให้เห็นคุณค่าของเงินที่ได้รับมาจากการทำงานหนักว่ามีค่ามากและไม่กล้าใช้
 

๔.  ออมทรัพย์ แม้เพียงเล็กน้อย เพราะการออมเป็นส่วนย่อย ๆ ส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจพอเพียง
 

๕.  พึ่งตนเองให้มากขึ้น เช่น เดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ 
 

๖.  อุดหนุนของไทย เช่น     พยายามซื้อสินค้าตามร้านค้าสหกรณ์ มากกว่าที่จะไปซิ้อตามห้างดัง ๆ ที่เปิดไฟสว่างจ้าแทบทั้งคืน
    เดินตลาดสดแทน Super Market เป็นต้น
    ฯลฯ
 

๗.  เลือกซื้อสินค้าไทย โดยเฉพาะที่มาจากชาวบ้านโดยตรง เป็นการกระจายรายได้ให้หมุนเวียนในบ้านเรา
    สร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชน เช่นสินค้าที่ชาวบ้านนำมาขายตามตลาดนัด กลุ่มสหกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น

สร้างโดย: 
นายทศพล มณีรัมย์ ม.5/3 เลขที่ 18

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์