วิวัฒนาการเงินตรา

  

             

          

 

                                                                           

                 เริ่มต้นจากยุคที่คนใช้ชีวิตตามปกติ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน การซื้อ 
ขายอยู่ในรูปของการแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของ หรือที่เรียกว่า barter system       แต่มักจะมีปัญหามากมาย เช่น ความต้องการของสิ่งที่แลกเปลี่ยน มักไม่ตรงกัน        ขาดมาตรการที่จะใช้วัดมูลค่าและมีความยุ่งยากในการเก็บรักษาสิ่งของ รวมทั้ง           สังคมมีความซับซ้อน เศรษฐกิจก้าวหน้ามากขึ้น มนุษย์จึงเริ่มมีการคิดค้นใช้เงินตรา      เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า หรือที่เรียกว่า Money system

                  เงินในช่วงแรกคือ การเอาวัตถุจริงๆ มาเป็นเงิน เช่น เปลือกหอย 
  ม้า ข้าวสาร ซึ่งหน้าที่ของเงินตราหลักๆ คือ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
  เป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาหรือเป็นเครื่องสะสมความมั่งคั่ง

                   

       สร้อยลูกปัดโบราณใช้แทนเงินตรา                             
                      ในอดีต                          

  แหล่งที่มา : http://c.static.fsanook.com/shopping/uploaded/large/2009/11/20/04/6H5AF1258684244-1.jpg

                                                                             ต่อมามีการเอาวัตถุมีค่า (โลหะมีค่า) มาหล่อเป็นรูปร่างเฉพาะ
         ใช้เป็นเงิน เช่น เงินของจีนหรือเงินเหรียญทอง

                          ในยุคต่อมามีการพัฒนาการมาใช้กระดาษแทนเงิน แต่กระดาษ          
         ดังกล่าวต้องมีโลหะมีค่าค้ำไว้ เช่น ตั๋วแลกเงินในสมัยของจีนหรือการออกธนบัตร   

                          ต่อมาเป็นการใช้ธนบัตร แต่ว่าไม่ต้องมีโลหะมาค้ำไว้แล้ว เรียกว่า 
         ระบบ fiat money คือจะพิมพ์ธนบัตรก็ไม่ต้องมีโลหะมาค้ำไว้ แต่ขึ้นกับ
         นโยบายของรัฐบาล (ธนาคารกลาง) แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณต้องมีความเหมาะสม 
         มิเช่นนั้นจะทำให้ เงินของประเทศนั้นๆ ไม่มีเสถียรภาพ

                              
 แหล่งที่มา : http://variety.teenee.com/science/img2/21173.jpg

 

                                     และในปัจจุบัน มนุษย์เริ่มหันมาใช้ electronic money
                   กันมากขึ้น เช่น บัตร smart card หรือ credit money อาจทำให้ใน
                   อนาคตไม่มีการใช้เหรียญหรือธนบัตรเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้า         
                   เพราะเปลี่ยนมาเป็นการใช้ electronic money กันหมดก็เป็นได้

 

 

แหล่งที่มา : http://www.thainaru.com/images/credit%20card.jpg

 

 

สร้างโดย: 
อ.อรกุล ไวว่อง และ น.ส.ชัญญานุช จันทโชติวรรณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์