ห้องเรียนครูศรีสกูล จิรรัตน์สกุล ภาคเรียนที่ 2/2552 โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

รูปภาพของ skksrisakul

ห้องเรียนครูศรีสกูล  จิรรัตน์สกุล ภาคเรียนที่ 2/2552 โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

สวัดสค่ะ นักเรียน ส.ค.ว ที่รักทุกคน

       ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นม.4-6 ทุกคน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 นักเรียนจะได้เรียนกับสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน รูปแบบการเรียนรู้จะเป็นแบบตามอัธยาศัย คือ นักเรียนจะต้องทำกิจกรรมตามที่ครูกำหนด แต่นักเรียนสามารถทำกิจกรรมนั้นที่ไหนก็ได้ เวลาใดก็ได้ตามที่นักเรียนสะดวก แต่นักเรียนจะต้องส่งงานภายในเวลาที่ครูกำหนดในแต่ละงาน และงานที่ส่งนั้นต้องใช้คำสุภาพ ไม่ลอกผลงานของผู้อื่น ถ้านำผลงานของผู้อื่นมาใช้ประกอบงานของนักเรียน นักเรียนจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน  เริ่มต้นขอให้นักเรียนเข้าไปดูกิจกรรมที่ต้องทำโดยให้นักเรียน คลิกเข้าไปดูตามห้องเรียนของนักเรียน ดังนี้

 

สื่อการเรียนการสอน

 การเขียนโปรแกรม HTML

 การใช้โปรแกรม photoshop

 CMS คืออะไร

 

ห้องเรียนภาคเรียนที่ 2/2552

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

สวัสดีครับครู

แวะมาเยี่ยมโรงเรียนเก่านะครับ

 

ด้วยความเคารพ

 

ศิษย์เก่า นักเรียนหอพัก

 

อิอิ

 

รูปภาพของ skk06552

      ส่งงานค่ะ

     นางสาวจิรัฐติกาล  กุ่มจันทึก

     ชั้น ม. 4/1  เลขที่  27

    http://www.thaigoodview.com/node/58220

รูปภาพของ skk06574

ส่งงานครั้งที่   8     น.ส.พรเพ็ญ   คีรีภูวดล  เลขที่31   401

http://www.thaigoodview.com/node/58482

รูปภาพของ skk05753

ส่งงาน ครั้งที่ 8ค่ะ

นางสาว จารุวรรณ กาวารี ชั้นม. 4/1 เลขที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/58480

รูปภาพของ skk06560

ส่งงานครั้งที่  8 ค่ะอาจารย์

น.ส.ทิตยาพร   ไศลไพร

ชั้น ม.4/1 เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/58282

รูปภาพของ skk05754

ส่งงานครั้งที่ 8 ค่ะ

น.ส.จิราภรณ์  อินใจคำ  ม.4/1  เลขที่ 10

http://www.thaigoodview.com/node/58478

รูปภาพของ skk5800

http://www.thaigoodview.com/node/58239
ส่งงานครั้งที่8
น.ส.ผุสดี ปัญญา ม.4/1

รูปภาพของ skk05829

http://www.thaigoodview.com/node/58242

น.ส.ศิรนภา แซ่ย่าง ชั้นม.4/1 เลขที่21

รูปภาพของ skk2994

http://www.thaigoodview.com/

ส่งงานครั้งที่8แล้วค่ะ

น.ส. มัลลิกา  ปํญญา เลขที่18 ชั้นม.4/1

รูปภาพของ skk06564

ส่งงานชิ้นที่8

นายธวัชชัย  แซ่ยะ  ชั้นม.4/1  เลขที่6

http://www.thaigoodview.com/node/58272

รูปภาพของ skk05764

ส่งงานครั้งที่ 8

นางสาวชนิดา  ชัยยอง  เลขที่ 13 ม. 4/1

http://www.thaigoodview.com/node/58241

รูปภาพของ skk05868

น.ส.อัจฉรา กันทะเป็ง เลขที่25  ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/58254

รูปภาพของ skk05794

ปริญญา   ลอยมาปิง เลขที่16 ชั้นม.4/1

http://www.thaigoodview.com/node/58213

รูปภาพของ skk05791

ชื่อ น.ส.  น้ำฝน พรมจันทร์  เลขที่  15  ม.4/1

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/58224#comment-44897

รูปภาพของ skk005759

 

 http://www.thaigoodview.com/node/57595

 

งาน ที่ 9  ประวัติมาฆบูชา

น.ส. จุฬารัตน์ แสงศาลา 4/3 เลขที่ 25

 

 

ส่งงานครั้งที่6 นางสาวสุพิน เขียวสาชั้นม.4/4

เลขที่35http://www.zabzaa.com/event/valentine.htm

นางสาวสุพิน เขียวสา ชั้นม.4/4 เลขที่35

ส่งงานครั้งที่ 6

http://campus.sanook.com/u_life/knowledge_01474.php

รูปภาพของ skk05863

 ส่งงานค่ะ

นางสาวอรุณี มูลดี ม.4/1 เลขที่ 24

 

http://www.thaigoodview.com/node/57026

http://www.thaigoodview.com/node/54455

ส่งงานชิ้นที่ 1

นายจาตุรนต์  พรหมเสน เลขที่7 ม.6/1

รูปภาพของ skk06568

 งานครั้งที่ 2  นาตยา  มหาวัน  เลขที่  28

http://www.thaigoodview.com/node/52779

รูปภาพของ skk05797

     ส่งงานที่3

ปวีณา  พรมมาจาhttp://www.thaigoodview.com/node/52788

รูปภาพของ skk06568

งานครั้งที่ 1 นาตยา มหาวัน เลขที่ 28

http://www.thaigoodview.com/node/52272

รูปภาพของ skk05797

            ส่งงานครั้งที่2

             ปวีณา  พรมมาจาhttp://www.thaigoodview.com/node/52275

รูปภาพของ skk05852

ส่งงานครั้งที่ 1 เสาวนีย์  404

http://www.thaigoodview.com/node/52274

รูปภาพของ skk05852

ส่งงานครั้งที่ 1 เสาวนีย์  404

http://www.thaigoodview.com/node/52274

รูปภาพของ skk05797

งานครั้งที่1

ปวีณา http://www.thaigoodview.com/node/52275 พรมมาจา

รูปภาพของ skk05809

งานครั้งที่ 3

มงคล มณีวรรณ

รูปภาพของ skk05815

ส่งงานครั้งที่2  รุ่งทิวา   ปัญญาวงค์  ม.4/4  เลขที่24

รูปภาพของ skk05852

ส่งงานครั้งที่  2  เสาวนีย์  โอดนันท์   ม 404

รูปภาพของ skk05809

งานครั้งที่ 2

มงคล มณีวรรณ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์