ห้องเรียนครูศรีสกูล จิรรัตน์สกุล ภาคเรียนที่ 2/2552 โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

รูปภาพของ skksrisakul

ห้องเรียนครูศรีสกูล  จิรรัตน์สกุล ภาคเรียนที่ 2/2552 โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

สวัดสค่ะ นักเรียน ส.ค.ว ที่รักทุกคน

       ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นม.4-6 ทุกคน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 นักเรียนจะได้เรียนกับสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน รูปแบบการเรียนรู้จะเป็นแบบตามอัธยาศัย คือ นักเรียนจะต้องทำกิจกรรมตามที่ครูกำหนด แต่นักเรียนสามารถทำกิจกรรมนั้นที่ไหนก็ได้ เวลาใดก็ได้ตามที่นักเรียนสะดวก แต่นักเรียนจะต้องส่งงานภายในเวลาที่ครูกำหนดในแต่ละงาน และงานที่ส่งนั้นต้องใช้คำสุภาพ ไม่ลอกผลงานของผู้อื่น ถ้านำผลงานของผู้อื่นมาใช้ประกอบงานของนักเรียน นักเรียนจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน  เริ่มต้นขอให้นักเรียนเข้าไปดูกิจกรรมที่ต้องทำโดยให้นักเรียน คลิกเข้าไปดูตามห้องเรียนของนักเรียน ดังนี้

 

สื่อการเรียนการสอน

 การเขียนโปรแกรม HTML

 การใช้โปรแกรม photoshop

 CMS คืออะไร

 

ห้องเรียนภาคเรียนที่ 2/2552

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

รูปภาพของ skk05852

ส่งงานครั้งที่  2  เสาวนีย์  โอดนันท์   ม 404

รูปภาพของ skk06568

ส่งงานครั้งที่ 2

นาตยา มหาวัน

งานชิ้นที่ 1

สุพิน เขียวสา

รูปภาพของ skk05852

ส่งงานครั้งที่ 1

เสาวนีย์   โอดนันท์ 404  เลขที่  24

รูปภาพของ skk05815

ส่งงานครั้งที่1 รุ่งทิวา ปัญญาวงค์  ม.4/4 เลขที่24

รูปภาพของ skk05809

งานครั้งที่1

มงคล มณีวรรณ

รูปภาพของ skk06568

ส่งงานครั้งที่ 1 ค่ะ

นาตยา มหาวัน เลขที่ 28

รูปภาพของ skk05407

ส่งงานค่ะ  งานที่ 2 วันพ่อแห่งชาติ

รูปภาพของ skk06144

ส่งงานค่ะ ชื่อ  รัตนา  กิติตาล  ม.6/1

http://www.thaigoodview.com/node/52317

รูปภาพของ skk05443

ส่งงานค่ะ น.ส.มะลิวัลย์ แสงคำลา เลขที่20 ม.6/1

http://www.thaigoodview.com/node/52325

รูปภาพของ skk05394

ส่งงานครั้งที่1ค่ะ  น.ส.ฐิติมา  กันธิยะ ม.6/1 เลขที่ 14

http://www.thaigoodview.com/node/52329

รูปภาพของ skk05407

ส่งงานค่ะ  ครั้งที่ 1 ค่ะ

    นางสาวธัญญาพร  เลาต๋า

    ม.6/1  เลขที่ 16

รูปภาพของ skk05431

ส่งงานนะคะ นางสาวพวงผกา ปาระมียอง ชั้น ม.6/1  เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/52312

รูปภาพของ skk06144

ส่งงานค่ะ ชื่อ รัตนา  กิติตาล

http://www.thaigoodview.com/node/52317

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์