ห้องเรียนครูจิตรกร ปันทราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

รูปภาพของ swkchittrakorn

            สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคน สำหรับในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 นี้ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 4 ,5 จะต้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ กับครูจำนวน 6 ห้อง หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้กับครูในห้องเรียนแล้ว ให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมและทำกิจกรรมตามที่ครูกำหนด โดยนักเรียนสามารถทำกิจกรรมนั้นที่ไหนก็ได้ เวลาใดก็ได้ตามที่นักเรียนสะดวก แต่นักเรียนจะต้องส่งงานภายในเวลาที่ครูกำหนดในแต่ละงาน และงานที่ส่งนั้นต้องใช้คำสุภาพ ไม่ลอกผลงานของผู้อื่น ถ้านำผลงานของผู้อื่นมาใช้ประกอบงานของนักเรียน นักเรียนจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน  เริ่มต้นขอให้นักเรียนเข้าไปดูกิจกรรมที่ต้องทำโดยให้นักเรียน คลิกเข้าไปดูตามห้องเรียนของนักเรียน

 ห้องเรียนครูจิตรกร ปันทราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 14 (Gifted Computer) 

         -   งานครั้งที่ 1  ส่งภายในวันที่15  ธันวาคม 2552 เวลา 23:30 น.

         -   งานครั้งที่ 2  ส่งภายในวันที่ 31  ธันวาคม 2552 เวลา 23:30 น.

 

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 14 (Gifted Computer) 

         -   งานครั้งที่ 1  ส่งภายในวันที่ 15  ธันวาคม 2552 เวลา 23:30 น.

         -   งานครั้งที่ 2  ส่งภายในวันที่ 31  ธันวาคม 2552 เวลา 23:30 น.

 

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 13 (ห้องเรียนพิเศษ) 

         -   งานครั้งที่ 1  ส่งภายในวันที่ 15  ธันวาคม 2552 เวลา 23:30 น.

         -   งานครั้งที่ 2  ส่งภายในวันที่ 31  ธันวาคม 2552 เวลา 23:30 น.

 

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9  

         -   งานครั้งที่ 1  ส่งภายในวันที่ 15  ธันวาคม 2552 เวลา 23:30 น.

         -   งานครั้งที่ 2  ส่งภายในวันที่ 31  ธันวาคม 2552 เวลา 23:30 น.

 

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10 

         -   งานครั้งที่ 1  ส่งภายในวันที่ 15  ธันวาคม 2552 เวลา 23:30 น.

         -   งานครั้งที่ 2  ส่งภายในวันที่ 31  ธันวาคม 2552 เวลา 23:30 น.

 

 

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11 

         -   งานครั้งที่ 1  ส่งภายในวันที่ 15  ธันวาคม 2552 เวลา 23:30 น.

         -   งานครั้งที่ 2  ส่งภายในวันที่ 31  ธันวาคม 2552 เวลา 23:30 น.

 

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 12 

         -   งานครั้งที่ 1  ส่งภายในวันที่ 15  ธันวาคม 2552  เวลา 23:30 น.

         -   งานครั้งที่ 2  ส่งภายในวันที่ 31  ธันวาคม 2552 เวลา 23:30 น.

 

 

นาย ทวิภัทร สมฤทธิ์ เลขที่ 21 ม. 6.10 ส่งงานอาชีพในอาเซียน

http://thaigoodview.com/node/151910

รูปภาพของ swk35378

ส่งงานครั้งที่ 5 อีกครั้งค่ะ ครั้งก่อนคุณครูบอกไม่มีลิงค์

นางสาวทิวาพร บำรุงรส เลขที่ 6 ม.6.14

http://www.thaigoodview.com/node/149183

รูปภาพของ swk36003

http://www.thaigoodview.com/node/145392

 

 

แก้งานที่ 1 ครับ

 

ภัทเรศ  เตธัญญวรากูล  ม6.13เลขที่ 17 

 

รูปภาพของ swk36003

http://www.thaigoodview.com/node/149298

 

ภัทเรศ เตธัญญวรากูล  ม.6.13  เลขที่  17 

รูปภาพของ swk35514

นางสาว เจตปรียา หน่อแก้ว  ห้อง ม.6.9 เลขที่ 3 

http://www.thaigoodview.com/node/149110 

รูปภาพของ swk35608

น.ส. ศุภิศรา ชัยนันท์ ชั้น ม.6.9 เลขที่ 8 ได้ส่งงานครั้งที่หนึ่ง ตาม URL นี้ค่ะ 

http://www.thaigoodview.com/node/145452

รูปภาพของ SWK37867

 

รูปภาพของ swk35883

นาย ฤทธิศักดิ์ จักร์สุวรรณ ชั้น ม.6.9 เลขที่ 30 ได้ส่งงานครั้งที่หนึ่ง ตาม URL นี้ครับ 

http://www.thaigoodview.com/node/144860 

น.ส. พัทธมน คำดอกรับ ชั้น ม.6.12 เลขที่ 35 ได้ส่งงานครั้งที่หนึ่ง ตาม URL นี้ค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/144450

งานครั้งที่ 1 ด.ช. ปณัฐพงษ์ มณีมูล เลขที่ 29 ห้อง 2.9

http://www.thaigoodview.com/node/142006

รูปภาพของ swk35609

นาย ธนากร   เวศนารัตน์ แก้งานครั้งที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/134161 

รูปภาพของ swk37899

 นางสาวศศิประภา ลิ่วเฉลิมวงศ์ ม.6.15 เลขที่ 37 ได้ส่งงานครั้งที่ 2 ตาม URL ดังนี้ http://www.thaigoodview.com/node/134390

 

ส่งงานครั้งที่ 1

ปุณณภพ กันทา ม 6.12 เลขที่ 20 http://www.thaigoodview.com/node/134308

สวัดดีครับ ส่งงานครั้งทีั1 

กิตตินันท์ เตโชปถัมภ์ ชั้น 6.15 เลขที่10 ตาม http://www.thaigoodview.com/node/134166

รูปภาพของ swk35609

นาย ธนากร  เวศนารัตน์  ห้อง 6.12  เลขที่ 8 

ได้ส่งงานครั้งที่ 1 http://www.thaigoodview.com/node/134161 เรียนครูจิตรกร ปันทราช

คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอแม่ใจหลายท่่านลืมรหัสผ่านอบรม UTQ และพยายมติดต่อท่านซี่งเป็นผู้ประสานงานภาาคเหนือ(พะเยา) โดยใช้หมายเลข 0905869787 ไม่มีผู้รับสาย ขอความกรุณาท่านได้แจ้งหมายเลขที่สามารถติดต่อได้ ด้วย เพื่อปรึกษาในกรณีมีปัญหา ขอบคุณเป็นอย่างสูงด้วย

ผอ.รร.บ้านทุ่งป่าข่า อ.แม่ใจ

รูปภาพของ swk36572

ครูขาคือว่าหนูส่งงานแล้วแล้วพอหนูเข้าไปในบล๊อกแล้วมันเป็นของคนอื่นค่ะ หนูก็ดูรหัสแล้วแก้ไขแล้วมันก็ยังเป็นของคนอื่นค่ะ

รูปภาพของ swk37980

งาน ม.2.9 ด.ช.ธีรุตม์ ศิริชัย เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/98686

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์