ห้องเรียนครูรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์ ภาคเรียนที่ 2/2552 โรงเรียนสา น่าน

รูปภาพของ sasrungtip


ห้องเรียนครูรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์ ภาคเรียนที่ 2/2552 โรงเรียนสา น่าน 

Laughingระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
- งานเสนอหน้า  ส่งหน้าในวันที่ 30 พ.ย. 2552 นี้จ๊ะ
- งานเข้า  จัดการให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 7 ธ.ค. 2552 นะคะ  
- งานจริงใจ ส่งความจริงใจมาหลังสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2552 นะจ๊ะ
- งานหน้ายุ้ง ส่งมาทาง Mail (rungtip_tep@yahoo.co.th)....
- งานหน้ายิ้ม

Kissระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
งานเสนอหน้า ส่งหน้าในวันที่ 2 ธ.ค. 2552 นี้จ๊ะ
- งานเข้า จัดการให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 8 ธ.ค. 2552 นะคะ 
- งานจริงใจ ส่งความจริงใจมาหลังสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2552 นะจ๊ะ
- งานหน้ายุ้ง ส่งมาทาง Mail (rungtip_tep@yahoo.co.th)....
- งานหน้ายิ้ม

Innocentระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
- งานเสนอหน้า ส่งหน้าในวันที่ 1 ธ.ค. 2552 นี้จ๊ะ
- งานเข้า   จัดการให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 7 ธ.ค. 2552 นะคะ         
- งานจริงใจ ส่งความจริงใจมาหลังสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2552 นะจ๊ะ
- งานหน้ายุ้ง ส่งมาทาง Mail (rungtip_tep@yahoo.co.th)....
- งานหน้ายิ้ม

Coolระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
- งานเสนอหน้า ส่งหน้าในวันที่ 2 ธ.ค. 2552 นี้จ๊ะ
- งานเข้า   จัดการให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 8 ธ.ค. 2552 นะคะ       
- งานจริงใจ ส่งความจริงใจมาหลังสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2552 นะจ๊ะ
- งานหน้ายุ้ง ส่งมาทาง Mail (rungtip_tep@yahoo.co.th)....
- งานหน้ายิ้ม

Embarassedระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
- งานเสนอหน้า  ส่งหน้าในวันที่ 4 ธ.ค. 2552 นี้จ๊ะ
- งานเข้า   จัดการให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 11 ธ.ค. 2552 นะคะ         
- งานจริงใจ ส่งความจริงใจมาหลังสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2552 นะจ๊ะ
- งานหน้ายุ้ง ส่งมาทาง Mail (rungtip_tep@yahoo.co.th)....
- งานหน้ายิ้ม

Tongue outระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
- งานเสนอหน้า ส่งหน้าในวันที่ 4 ธ.ค. 2552 นี้จ๊ะ
- งานเข้า  จัดการให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 11 ธ.ค. 2552 นะคะ           
- งานจริงใจ ส่งความจริงใจมาหลังสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2552 นะจ๊ะ
- งานหน้ายุ้ง ส่งมาทาง Mail (rungtip_tep@yahoo.co.th)....
- งานหน้ายิ้ม

Yellระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7
- งานเสนอหน้า ส่งหน้าในวันที่ 3 ธ.ค. 2552 นี้จ๊ะ
- งานเข้า  จัดการให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 10 ธ.ค. 2552 นะคะ          
- งานจริงใจ ส่งความจริงใจมาหลังสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2552 นะจ๊ะ
- งานหน้ายุ้ง
- งานหน้ายิ้ม

Cryระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8
- งานเสนอหน้า ส่งหน้าในวันที่ 2 ธ.ค. 2552 นี้จ๊ะ
- งานเข้า   จัดการให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 8 ธ.ค. 2552 นะคะ    
    
- งานจริงใจ ส่งความจริงใจมาหลังสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2552 นะจ๊ะ
- งานหน้ายุ้ง
- งานหน้ายิ้ม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
- งานเสนอหน้า ส่งหน้าในวันที่ 2 ธ.ค. 2552
- งานเข้า   จัดการให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 9 ธ.ค. 2552 นะคะ        
- งานจริงใจ ส่งความจริงใจมาหลังสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2552 นะจ๊ะ
- งานหน้ายุ้ง
- งานหน้ายิ้ม


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
- งานเสนอหน้า ส่งหน้าในวันที่ 11 ธ.ค. 2552
- งานเข้า   จัดการให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 18 ธ.ค. 2552 นะคะ        
- งานจริงใจ ส่งความจริงใจมาหลังสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2552 นะจ๊ะ
- งานหน้ายุ้ง
- งานหน้ายิ้ม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
- งานเสนอหน้า ส่งหน้าในวันที่ 1 ธ.ค. 2552 เน้อเจ้า
งานเข้า   จัดการให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 8 ธ.ค. 2552 นะคะ        
- งานจริงใจ ส่งความจริงใจมาหลังสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2552 นะจ๊ะ
- งานหน้ายุ้ง
- งานหน้ายิ้ม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
- งานเสนอหน้า ส่งหน้าในวันที่ 11 ธ.ค. 2552
งานเข้า   จัดการให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 14 ธ.ค. 2552 นะคะ        
- งานจริงใจ ส่งความจริงใจมาหลังสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2552 นะจ๊ะ
- งานหน้ายุ้ง
- งานหน้ายิ้ม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
- งานเสนอหน้า ส่งหน้าในวันที่ 11 ธ.ค. 2552
- งานเข้า   จัดการให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 17 ธ.ค. 2552 นะคะ        
- งานจริงใจ ส่งความจริงใจมาหลังสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2552 นะจ๊ะ
- งานหน้ายุ้ง
- งานหน้ายิ้ม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
- งานเสนอหน้า ส่งหน้าในวันที่ 11 ธ.ค. 2552
- งานเข้า   จัดการให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 15 ธ.ค. 2552 นะคะ        
- งานจริงใจ ส่งความจริงใจมาหลังสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2552 นะจ๊ะ
- งานหน้ายุ้ง
- งานหน้ายิ้ม

Kissชุมนุม AnimationSmile
- งานเสนอหน้า ส่งหน้าในวันที่ 17 ธ.ค. 2552 นี้จ๊ะ
- งานเข้า  จัดการให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 24 ธ.ค. 2552 นะคะ       
- งานจริงใจ ส่งความจริงใจมาหลังสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2552 นะจ๊ะ
- งานหน้ายุ้ง
- งานหน้ายิ้ม
- งานครั้งที่ 5

รูปภาพของ sas14417

มีลิงก์เวบมาเสนอ

เชิญเข้าดูได้

www.kidmaioak.com/index.php?fromuser=moszero

อีกอันหนึ่ง

www.kidmaioak.com/index.php?fromuid=25571

เข้าดูได้เลยนะ

จาก ห้อง 2/3

ด.ญ.อัจฉรา  อาวาทย์

ขอรายงานตัว

ด.ช ภาคภูมิ อุ่นวงศ์ ม.2/6 เลขที่ 10 14606

ดีค๊าบบบ

 .+*.*+.

ดีค๊าฟฟฟฟฟ

.+*.*+.

หวัดดี  คาฟ กระผม ฐิติวัสส์        2/5    เลขที่.23

 

ขอรายงานตัวคัฟ

รูปภาพของ sas14531

ด.ญ.บุญฑริกา วงษ์อุบล

* --------จ๊า ---------*

 

 

รูปภาพของ sas15197

เด็กชาย ธณวัฒน์ ตันติปิยพจน์ ม.2/8

งับ

รูปภาพของ sas14356

ดี ค่า ชื่อ อภิสรา ค่า

รูปภาพของ sasasa14655

หวัดดีคร๊าป

วิษณุกร   รักการ

 

สวัดดีคร้าฟ

 

ผมเด็กชายชานุวัฒน์   2/8  นะคร้าฟ

 

บายคร้าฟ

*-*Tongue out

รูปภาพของ sas14356

ดี ค่ะ

 

หนู ชื่อ อภิสรา นะ ค่า

 

ชื่อ เล่น ชื่อ แป้ง ค่ะ

 

มา รายงานตัวแล้วนะค่ะ

รูปภาพของ sas14154

ดี คราฟ

 

ชื่อ ป๊อป ปี้ ครา ฟ ฟฟ

รูปภาพของ sas14438

Cool>>>หวัด-ดี-ข๊ะ-คุง-ครู<<<

Yellอากาศหนาวๆอย่างนี้

~~ดูแลสุขภาพด้วยน้าส์*_*

TakE Care ข๊ะ

รูปภาพของ sas14624

หวาดดีจร้าคุงครู

นู๋ทำงานแล้วน่ะคร่ะ

Cool สวัสดีครับคุณครูช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพด้วยครับSmile

จากนักเรียนชั้น ม.2/1 เลขที่ 2

หวัดดี  คาฟ  ผม..ฐิติวัสส์   พลอยรัก

เลขที่.23   ม.2/5

 คนเวียงสารายงานตัวคับ

       ม.2/5 เลขที่3

เทอรู้ไหมว่ามีคนคอยแอบรัก
ต้องประจักษ์รักเทอไปไร้เหตุผล
เทอรู้ไหมว่ามีคนอีก1คน
ต้องอดทนกับการแอบรักเทอ
เทอรู้ไหมว่ามีคนแอบหลงรัก
และคอยรักพักดีอยู่เสมอ
เทอรู้ไหมว่ามีคนอยากพบเจอ
แล้วบอกว่ารักเทอเสมอไป

ใช้ของเพื่อนไม่มีทางรู้หลอกว่าใครส่งนะโบ๊ตEmbarassed

รูปภาพของ sas14570

555+

สลิดนะ

555+

LOVE YOU  จุ๊บุ จุ๊บุ บ้าบิน

จาก  ม.  2/5  ครับ  บาย

Tongue outดีคับ อาจาร์รุ่งทิพย์  เทพประสิทธิ์ Laughing

               จาก 2/5คับ Innocent

ครู คาฟ งาน ผม ค้าง งาน ราย บ้าวง อะ คาฟ ....

แล้ว ส่ง ข่าว บ้าง นะ คาฟ Innocent

ผม โอม B คาฟ 2/5 ไง คาฟ

รูปภาพของ sas14422

หวัดดีคับ คือมปัญหาครับ ผมลบรูปเดิมออกแล้วใส่ไหม่ ทำไมมัน ขึ้นอันเดิมละครับ Surprised

รูปภาพของ sas14593

คุณครูคราบของผ่านหรือยังคราบ

สวัสดีค่ะครู รุ่งทิพย์ม.2/2เลขที่26รายงานตัวแล้วค่ะ

รูปภาพของ sas14453

สวัสดีค่ะ

รายงานตัวแล้วค่ะ 

 

สวัดดีค่ะคุณครูรุ่งทิพย์

หนูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 

 เลขีที่ 40ค่ะ

คืนนี้หลับฝันดีนะค่ะคุณครูสุดสวย

รูปภาพของ sas14154

หวาด ดี ณ๊ คราฟ ♥

 

ผม นาย ป๊อป ปี้ มา ราย งาน ตัวแล้วว ๕๕ (บวก)

 

สู้ๆ นะ คราฟ ! ♥

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์