งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ทุกคนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

รูปภาพของ skksrisakul
 • งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ทุกคนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน


  - สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com โดยใช้ Username เป็น skk แล้วตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน เช่น skk05268 แล้ว upload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล

  - สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น โดยเขียนข้อความแนะนำตัว ความยาว อย่างน้อย 10 บรรทัด พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย 1 ภาพ เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้คลิกที่ "ยืนยัน" จะทราบว่างานของนักเรียนเป็น node ที่เท่าไร ซึ่งจะปรากฎที่ URL ด้านบน

  - แจ้งส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL http://www.thaigoodview.com/node/48763

 • ให้นักเรียนศึกษาวิธีการที่นี่  http://www.thaigoodview.com/node/48763

 • - ส่งงานภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2552 เวลา 23.30 น.

 • รูปภาพของ skk05979

  http://www.thaigoodview.com/node/57779

  ส่งงาน

  รูปภาพของ skk06563

  ส่งงานครับ  นายธวัช  แสนรัตน์

  http://www.thaigoodview.com/node/56976

   

  นางสาว  ชลิตตา  เริงไม   ม.4/1

  http://www.thaigoodview.com/node/54524

  รูปภาพของ skk06552

  ส่งงานครั้งที่ 1คะ

  น.สจิรัฐติกาล  กุ่มจันทึก

  http://www.thaigoodview.com/node/54517

  รูปภาพของ skk05863

  ส่งงาน เรื่องที่2 ค่ะ

  นางสาวอรุณี มูลดี  เลขที่ 26  ม.4/1

  http://www.thaigoodview.com/node/54499

  รูปภาพของ skk06560

  http://www.thaigoodview.com/node/53926

  น.ส.ทิตยาพร  ไศลไพร  

  รูปภาพของ skk06574

  ส่งแล้วค่ะ  น.ส.  พรเพ็ญ  ม.4/1

  http://www.thaigoodview.com/node/54502

  รูปภาพของ skk06587

   

  น.ส วัชราภรณ์  ไพรคีรีพฤกษา

  http://www.thaigoodview.com/node/53906

  รูปภาพของ skk06560

  lส่งงานครั้งที่1

  น.ส.ทิตยาพร  ไศลไพร

  ส่งงานครับนายพิจิตร ภูผาอาวรณ์

  http://www.thaigoodview.com/node/53924

  รูปภาพของ skk06574

  ส่งแล้วค่ะ

  รูปภาพของ skk6606

  ส่งงานครั้งที่  1  ค่ะ

  นางสาว  เสาวลักษณ์  เลาว้าง

  http://www.thaigoodview.com/node/53920

  รูปภาพของ skk06575

  ส่งงานครั้งที่ 1 ชื่อ พรฟ้า นิยมนรเศรษฐ์ม.4/1 เลขที่ 34

  http://www.thaigoodview.com/node/53919

  รูปภาพของ skk06570

  ส่งงานครั้งที่ 1ค่ะ

  น.ส.นิตยา เชื่อมชิดกมล

  ชั้นม.4/1  เลขที่32

  http://www.thaigoodview.com/node/53922

  รูปภาพของ skk 06633

  ส่งงานครั้งที่1ค่ะอาจารย์

  น.ส.นาตยา   รัตนพงไพร

  ชั้น  ม4/1เลขที่   40

  http://www.thaigoodview.com/node/53913

  ส่งงาน ครั้งที่1

  นางสาว  วรรณณี  ศรีสดใสจำปา

  เลขที่  37  ชั้น  ม4/1

  http://www.thaigoodview.com/node/53902

  รูปภาพของ skk05755

  สวัสดีค่ะ ส่งงาน

  จิราภรณ์ โปธิมา

  http://www.thaigoodview.com/node/53896

  รูปภาพของ skk06575

  ส่งงานครั้งที่ 1 ชื่อ พรฟ้า นิยมนรเศรษฐ์ม.4/1 เลขที่ 34

  http://www.thaigoodview.com/node/53919

  รูปภาพของ skk06546

  ส่งงานครั้งที่ 1 ค่ะ จารย์

  นางสาวกนกอร   สุขใส

  http://www.thaigoodview.com/node/53911

  รูปภาพของ skk5800

  ส่งงานครั้งที่1ค่ะอาจารย์ 

  ดิฉัน  น.ส.ผุสดี  ปัญญา  ม.4/1  เลขที่ 19

  http://www.thaigoodview.com/node/53918

  รูปภาพของ skk6606

  ส่งงานครั้งที่  1  ค่ะ

  นางสาว  เสาวลักษณ์  เลาว้าง

  http://www.thaigoodview.com/node/53920

  รูปภาพของ skk06577

  ส่งงานครั้งที่ 1

  น.ส.พรอนงค์  ธาราอัมพร

  ชั้น ม.4/1 เลขที่ 35

   

  http://www.thaigoodview.com/node/53916

   

  รูปภาพของ skk05747

  ส่งงานคับ......ไกรลาศ  สุริยานนท์ เลขที่ 1 ชั้นม .4/1

  http://www.thaigoodview.com/node/53921

  รูปภาพของ skk06583

  ส่งงานครั้งที่ 1 ค่ะ
  นางสาว รัตนาภรณ์ ใจบาล
  ชั้น ม. 4/1 เลขที่ 36

  http://www.thaigoodview.com/node/53914

  รูปภาพของ skk05823

  http://www.thaigoodview.com/node/53912

  รูปภาพของ skk05820

  ส่งงานครั้งที่1 ค่ะ

  นางสาววันวิสา  แสนก่อ

  http://www.thaigoodview.com/node/53915

  ส่งงานครั้งที่ 1ค่ะ

  นางสาว  วรรณณี   ศรีสดใสจำปา

  รูปภาพของ skk 06633

  ส่งงานครั้ที่1  ค่ะอาจารย์

  น.ส. นาตยา   รัตนพงไพร

  รูปภาพของ skk05863

  ส่งงานครั้งที่1ค่ะ...............

  นางสาวอรุณี มูลดี ชั้น ม.4/1 เลขที่26...........Embarassedhttp://www.thaigoodview.com/node/53905Embarassed

  รูปภาพของ skk05755

  สวัสดีค่ะ จิราภรณ์ โปธิมาhttp://www.thaigoodview.com/node/53896

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์