งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ทุกคนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

รูปภาพของ skksrisakul

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ทุกคนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com โดยใช้ Username เป็น skk แล้วตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน เช่น skk05268 แล้ว upload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล

- สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น โดยเขียนข้อความแนะนำตัว ความยาว อย่างน้อย 10 บรรทัด พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย 1 ภาพ เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้คลิกที่ "ยืนยัน" จะทราบว่างานของนักเรียนเป็น node ที่เท่าไร ซึ่งจะปรากฎที่ URL ด้านบน

- แจ้งส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL http://www.thaigoodview.com/node/48816

 • ให้นักเรียนศึกษาวิธีการที่นี่  http://www.thaigoodview.com/node/48816

 •  ให้นักเรียนเขียนแนะนำตนเองตามเอกสารที่แจก

 • - ส่งงานภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2552 เวลา 23.30 น. 

 • * ใครส่งเลยเวลาไม่มีคะแนนให้นะจ๊ะ*Frown

 • http://www.thaigoodview.com/node/54455

  นาย จาตุรนต์ พรหมเสน

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

  ส่งงานครั้งที่ 1 นะค่ะ

  http://thaigoodview.com/node/52383

  ส่งงานครั้งที่ 1 กุสุมานะค่ะ

  http://thaigoodview.com/node/52381

  ส่งงานครั้งที่ 1 ค่ะ บุปผา ประวัติของฉัน

  http://thaigoodview.com/node/52377

  รูปภาพของ skk6127

  ส่งงานค่ะอาจารย์

  น.ส.นิดารัตน์  ไพศาลธารา 6/1 ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/52322

  รูปภาพของ skk05443

  ส่งงานค่ะ น.ส.มะลิวัลย์  แสงคำลา เลขที่20 ม.6/1

  http://www.thaigoodview.com/node/52325

  รูปภาพของ skk06113

  ส่งงานค่ะ  นางสาว  จิราพร  เกษมสุข

  /www.thaigoodview.com/node/52336

  รูปภาพของ skk05394

  ส่งงานครั้งที่1ค่ะ  น.ส.ฐิติมา  กันธิยะ ม.6/1 เลขที่ 14

  http://www.thaigoodview.com/node/52329

  รูปภาพของ skk05431

  ส่งงานนะคะ นางสาว พวงผกา ปาระมียอง ชั้น ม.6/1 เลขที่ 19

  http://www.thaigoodview.com/node/52312

  รูปภาพของ skk06113

  ส่งงานครู  นางสาว  จิราพร   เกษมสุข

  รูปภาพของ skk05369

  ส่งงานค่ะ น.ส.กนกวรรณ ฝั้นเฝือ

  http://www.thaigoodview.com/user/22191

  รูปภาพของ skk06145

  ส่งงานค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/user/22185

   

  รูปภาพของ skk05376

  ส่งงานค่ะ  แคทรียา  พรมจันทร์  ม.6/1  เลขที่  11

  http://www.thaigoodview.com/node/52326

  รูปภาพของ skk05492

  ส่งงานค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/blog/22184

  รูปภาพของ skk05378

  ส่งงาน ครับ จักรวาล  ปูจาน

  http://www.thaigoodview.com/node/52313

  รูปภาพของ skk05492

  ส่งงานค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/blog/22184

  รูปภาพของ skk05419

  ส่งงานจ๊า

  นางสาวนิลประไพ   ใจคำ    ม.6/1  เลขที่ 17

  http://www.thaigoodview.com/node/52335

  รูปภาพของ skk06107

  ส่งงานคร้า  กรนิการ์  เลขที่23 ม.6/1

  http://www.thaigoodview.com/node/52327

  รูปภาพของ skk06112

  ส่งแล้วค่ะ  จารุวรรณ คอโพ

  http://www.thaigoodview.com/node/52324

  รูปภาพของ skk05369

  ส่งงานค่ะ น.ส.กนกวรรณ ฝั้นเฝือ

  รูปภาพของ skk1500400071251

  ส่งงานค่ะ รุ่งทิวา ม.6/1  เลขที่31

  http://www.thaigoodview.com/node/52320

  รูปภาพของ skk05401

  ส่งงานคร้า.... ชื่อ น.ส ดุสิตรา มนชัยภูมิ

  http://www.thaigoodview.com/node/52332

  รูปภาพของ skk05486

   ส่งงานคะจารย์

  หทัยรัตน์  ใจระณะ 6/1

  http://thaigoodview.com/node/52333

  รูปภาพของ skk05422

  ส่งงานค่ะ  ชุติมา  เลขที่ 18 ม.6/1

  http://www.thaigoodview.com/node/52323

  รูปภาพของ skk05381

  ส่งงานค่ะ จินตนา นันตาคำ ชั้นม.6/1 เลขที่12

  http://www.thaigoodview.com/node/52316

  รูปภาพของ skk05375

  ส่งงานค่ะ เกสรินทร์  เลขที่ 10 ม.6/1

  http://thaigoodview.com/node/52314

  รูปภาพของ skk05374

  ส่งงานค่ะ ครั้งที่1 นางสาว เกศินี สิริสิทธิ์

  http://www.thaigoodview.com/node/52321

  รูปภาพของ skk05373

  ส่งงานนะครับ  กิตติคุณ   บุญเป็ง ม.6/1 เลขที่ 1

  http://www.thaigoodview.com/node/52318

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์