งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ทุกคนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

รูปภาพของ skksrisakul
 • งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ทุกคนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน


  - สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com โดยใช้ Username เป็น skk แล้วตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน เช่น skk05268 แล้ว upload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล

  - สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น โดยเขียนข้อความแนะนำตัว ความยาว อย่างน้อย 10 บรรทัด พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย 1 ภาพ เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้คลิกที่ "ยืนยัน" จะทราบว่างานของนักเรียนเป็น node ที่เท่าไร ซึ่งจะปรากฎที่ URL ด้านบน

  - แจ้งส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL http://www.thaigoodview.com/node/48763

 • ให้นักเรียนศึกษาวิธีการที่นี่  http://www.thaigoodview.com/node/48763

 • - ส่งงานภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2552 เวลา 23.30 น.

 • รูปภาพของ skk06610

  งานครั้งที่ 1Tongue out

  นางสาว อังศณา  กระจ่างโชคแก่น  ชั้นม. 4/2  เลขที่ 35

  http://www.thaigoodview.com/node/58916

  รูปภาพของ skk5741

  หนูส่งงานแล้วคะ

  งานที่1  ประวัติส่วนตัว

  นางสาว  กรรณการ์   ศุภมิตรอนันต์

   

  http://www.thaigoodview.com/node/49384

  รูปภาพของ skk5741

  ส่งงานแล้วคะ

  งานที่1ประวัติส่วนตัว

  นางสาว   กรรณิการ์   ศุภมิตรอนันต์

   

   

  http://www.thaigoodview.com

  รูปภาพของ skk5794

  น.ส. นิ่มนวล เลาว้าง ม.4/2 เลขที่18

   

  http://www.thaigoodview.com/node/58434

  รูปภาพของ skk05979

  ส่งงานค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/57779

  รูปภาพของ skk06591

    ส่งงานครับ                              นาย วิเศษ  แซ่ย่าง  ชั้น  ม  4/2  เลขที่  9

   

  http://www.thaigoodview.com/user/26424

  รูปภาพของ skk06597

   

  ส่งงานครับ           นายสมศักดิ์  แซ่ยะ

  http://www.thaigoodview.com/node/58335

  รูปภาพของ skk6602

  lส่งงานครั้งที่  1

  น.ส   สุปรียา    ชุภูษณพงศ์

  ชั้น  ม.4/2  เลขที่  33

  http://www.thaigoodview.com/node/57759

   

   

  รูปภาพของ skk06591

  งานชิ้นที่ 1  ของ  นายวิเศษ  แซ่ย่าง  ชั้น ม 4.2  เลขที่ 9

   

  http://www.thaigoodview.com/node/57936

   

  รูปภาพของ skk05810

         ส่งงานครั้งที1   มะลิวัลย์     4/2http://www.thaigoodview.com/node/57798

  รูปภาพของ skk06422

  http://www.thaigoodview.com/node/57766

  รูปภาพของ skk05810

  http://www.thaigoodview.com/node/577

  ส่งงานครั้งที่1   มะลิวัลย์4/2

  รูปภาพของ skk05810

  http://www.thaigoodview.com/node/5779

  ประวัติส่วนตัว  ส่งงานครั้งที่1ค่ะ

  มะลิวัลย์4/2

  รูปภาพของ skk5790

    

                               งานที่ 1

             นางสาว  นภวรรณ   จันทร์ทรายมูล

                               เลขที่ 18

  http://www.thaigoodview.com/node/57763

  รูปภาพของ Skk6550

  ส่งงานครั้งที่1  คณิต  ม.4/2

   

  http://www.thaigoodview.com/node/57799

  รูปภาพของ skk6611

  ส่งงานครั้งที่1 อัจฉรา เลขที่37 ม4/2

  http://www.thaigoodview.com/mycontent

  ส่งงานครั้งที่1 อรวรรณ  แก้วสุข เลขที่ 27  ม.4/2

  http://www.thaigoodview.com/mycontent

  รูปภาพของ skk5805

         

                       ประวัติส่วนตัว

       น.ส.พัชรินทร์  กุนะ  ชั้น ม. 4/2  เลขที่  20

  http://www.thaigoodview.com/node/57746

  รูปภาพของ skk6602

  ส่งงานครั้งที่  1

  น.ส   สุปรียา  ชุภูษณพงศ์

  http://www.thaigoodview.com/node/57759

  รูปภาพของ skk6612

  งานชิ้นที่ 1 ค่ะ

  นางสาวอำไพ  จินะสุข  เลขที่ 38

  http://www.thaigoodview.com/node/57761

  รูปภาพของ skk06586

  http://www.thaigoodview.com/node/57775

  ส่งงานชิ้นที่1  น.ส.วราภรณ์   อ้ายคำ

  รูปภาพของ SKK6636

  Hello !!

  ส่งงานคร้า ของ

  นางสาวจารุนันท์ วงษ์กัณหา No.39 นะคร้า..

  KissSealedKissSealed

  http://www.thaigoodview.com/node/57764

  รูปภาพของ skk6612

  สวัสดีค่ะ

  ปราวัติส่วนตัวค่ะ

   

  http://www.thaigoodview.com/node/57761

  รูปภาพของ skk5769

  ส่งงานที่1ค่ะ

  น.ส  ชาณารัตน์  ปันมาเรือน  4/2

  http://www.thaigoodview.com/node/57755

  รูปภาพของ skk5859

  งานครั้งที่1 อถิญญา  ใจสัตย์ เลขที่25 ชั้นม.4/2

  http://www.thaigoodview.com/mycontent

  รูปภาพของ skk5867

  ส่งงานครั้งที่ 1

  ประวัติส่วนตัว

  น.ส. อังคณา ทรัพย์เจริญผล

  http://www.thaigoodview.com/node/57747

   

  รูปภาพของ skk5775

  นางสาว ดารากานต์  อุนันท์  เลขที่14ม.4/2

  http://www.thaigoodview.com/node/57749

  รูปภาพของ skk5785

   ส่งงานครั้งที่ 1

  นางสาว ธีรนุช  ปันมาเรือน  เลขที่ 16  ชั้น ม. 402

  http://www.thaigoodview.com/node/57750

  รูปภาพของ skk5776

  ส่งอ่านชิ้นที่ 1 น.ส ดารุวรรณ  กันทะคำ  ม.4/2  เลขที่ 15

   

  http://www.thaigoodview.com/node/57748

  รูปภาพของ skk6590

  ส่งงานที่  1 ชื่อ  วิลัยวัลย์   แงจิ  ชั้น  4/2   เลขที่  32

   

   

  http://www.thaigoodview.com/node/57757

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์