งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ทุกคนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

รูปภาพของ skksrisakul
 • งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ทุกคนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน


  - สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com โดยใช้ Username เป็น skk แล้วตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน เช่น skk05268 แล้ว upload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล

  - สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น โดยเขียนข้อความแนะนำตัว ความยาว อย่างน้อย 10 บรรทัด พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย 1 ภาพ เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้คลิกที่ "ยืนยัน" จะทราบว่างานของนักเรียนเป็น node ที่เท่าไร ซึ่งจะปรากฎที่ URL ด้านบน

  - แจ้งส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL http://www.thaigoodview.com/node/48763

 • ให้นักเรียนศึกษาวิธีการที่นี่  http://www.thaigoodview.com/node/48763

 • - ส่งงานภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2552 เวลา 23.30 น.

 • รูปภาพของ skk06623

  ธงชัย ไชยโอ๊ดนันท์ 4/4

  http://thaigoodview.com/node/52281

   

  งานครั้งที่ 1

  นาย สุขสันต์ คามคีรีวงศ์

  http://www.thaigoodview.com/node/56303

  งานครั้งที่ 1 เเนะนำตัวคร้าบ

  นาย สุขสันต์  คามคีรีวงศ์

  http://www.thaigoodview.com/node/56303

  รูปภาพของ skk_6594

  นาย  วิสิทธิ์  คำหล้า  เลขที่14 ม.4/4

  รูปภาพของ skk05797

   ส่งงานครั้งที่   1

   ปวีณา  พรมมาจา

  เลขที่23

  http://www.thaigoodview.com/node/52275

  รูปภาพของ skk05797

  ปวีณา  พรมมาจา

   

  รูปภาพของ skk05797

      ปวีณา  พรมมาจา    ม.404

  รูปภาพของ skk05849

  สุรีรัตน์   วงษายะ    ม  404   เลขที่  27

  แนะนำตัว

  รูปภาพของ skk05849

  สุรีรัตน์   วงษายะ    ม  404   เลขที่  27

  แนะนำตัว

  นาย สงกรานต์  เสาเมืองมูล

  ม.4/4 เลขที่  15

  น.ส  ภัทรา  จิโน 

  ม.4/4  เลขที่  24

  รูปภาพของ skk6599

  งานครั้งที่ 1 เเนะนำตัว

  นาย สิทธิชัย  เเซ่ว้าง เลขที่ 16  ม4/4

  http://www.thaigoodview.com/node/55237

  รูปภาพของ skk6605

  งานครั้งที่ 4 วันคริสต์มาส

  นาย สุวิทย์  แสงเพชรไพบูรณ์

  http://www.thaigoodview.com/node/55228

  รูปภาพของ skk05784

  นาย ธีรทัช   มาปินตา

  404 เลขที่ 2

  http://www.thaigoodview.com/node/52287/edit

  รูปภาพของ skk05784

   

  ชื่อ นาย ธีรทัช    มาปินตา

  เลขที่ 2

  http://www.thaigoodview.com/node/52287/edit

   

  รูปภาพของ skk06607

  งานชิ้นที่ 1 แน่นำตัว
  นาย อดุลย์ เมืองมูล เลขที่ 19http://www.thaigoodview.com/node/55200

  รูปภาพของ skk6605

  งานครั่งที่ 1 แนะนำตัว

  นาย สุวิทย์  แสงเพชรไพบูรณ์

  http://www.thaigoodview.com/node/52282

  รูปภาพของ skk05797

  งานครั้งที่ 1 ปวีณา  พรมมาhttp://www.thaigoodview.com/node/52275จา 

  รูปภาพของ skk05797

      ส่งงานครั้งที่1  ปวีณา  พรมมาจhttp://www.thaigoodview.com/node/52275า

  รูปภาพของ skk06568

  งานครั้งที่ 1 นาตยา มหาวัน เลขที่ 28

  http://www.thaigoodview.com/node/52272

  รูปภาพของ skk05852

  งานครั้งที่  2  เสาวนีย์  โอดนันท์ 

   

  http://poem.kapook.com/fatherday.php

  งานครั้งที่ 1 เเนะนำตนเอง

  นส.กัญญนี  ตาสา  ชั้น ม.4/4  เลขที่ 34

  http://www.thaigoodview.com/node/52290

  สวัสดีค่ะอาจารย์ ส่งงานครั้งที่1

  นางสาว กัญยานี ตาสา ชั้นม.4/4 เลขที่ 34

  http://www.thaigoodview.com/node/52290

  รูปภาพของ skk05852

  งานครั้งที่ 2  เสาวนีย์    404

   

  http://www.zazana.com/poem/5-id3368.aspx

  สวัสดีค่ะอาจารย์ส่งงานครั่งที่ 1  ค่ะ นางสาว กัญยานี    ตาสา

  ชั้นม.4/4 เลขที่34

  รูปภาพของ skk05809

  นาย มงคล มณีวรรณ งานครั่งที่ 1

  http://www.thaigoodview.com/node/52273

  รูปภาพของ skk05849

  ส่งงานครั้งที่  3  น.ส.  สุรีรัตน์  วงษายะ  เลขที่  25

  http://www.thaigoodview.com/node/52790

  รูปภาพของ skk05815

  งานครั้งที่1

  รุ่งทิวา ม.4/4

  http://www.thaigoodview.com/node/52285

  รูปภาพของ skk05852

  งานครั้งที่ 1  เสาวนีย์    404

   

  http://www.thaigoodview.com/node/52274

  รูปภาพของ skk05849

  ส่งงานครั้งที่  2  น.ส.  สุรีรัตน์  วงษายะ  เลขที่  25

   http://www.thaigoodview.com/node/52783

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์