ศิลปะโพส-อิมเพรสชั่นนิสม์

 

credit by : magicart.wordpress.com/2008/05/

                                                                                                                                                                                  ศิลปะแนวโพสต์-อิมเพรสชันนิสม์เกิดขึ้นทางตอนเหนือของยุโรป โดยที่ศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเยอรมัน มุ่งการ

                                                                                                                                                             แสดงออกทางความรู้สึก อารมณ์ และจิตวิญญาณมากกว่ามุ่งนำเสนอความเป็นจริงทางวัตถุ สื่อผ่านการใช้สีที่รุนแรง และเกินความ

                                                                                                                                                            เป็นจริง โดยเน้นความพอใจของศิลปินเป็นหลัก ไม่ยึดถือกฏเกณฑ์ และธรรมเนียมใดๆ ในอดีตเลย สีที่ใช้นั้นจะสื่อถึงพลังที่ถูกบีบคั้น

                                                                                                                                                              บังคับกดดันที่อยู่ในความรู้สึกนึกคิดของจิตใจคน เป็นการปดปล่อยอารมณ์ผ่านสี และฝีแปรงที่ให้ความรู้สึกที่รุนแรง กดดัน และอิสระ

                                                                                                                                                                               ศิลปินในกลุ่มนี้ ได้แก่ Vincent Van Gogh, Pierre Bonnard, Paul Cezanne และ Paul Gauguin

Vincent van Gogh, The Night Caf?, C ๑๘๘๘, Oil on canvas, ๗๒.๔ ? ๙๒.๑ cm., Yale University Art Gallery.

credit by : www.impressionist-art-gallery.com/van_gogh_re

Vincent van Gogh, Les Mangeurs de pommes de terre (The Potato Eaters), ๑๘๘๕, Oil on canvas,

Vangogh Museum, Amsterdam.

credit by : www.kitchenproject.com/.../history.htm

Vincent van Gogh, Starry Night Over the Rhone, ๑๘๘๘, Oil on canvas ๗๒๕ ? ๙๒ cm., Mus?e d'Orsay,

Paris.

credit by : whodoesshethinksheisanyway.wordpress.com/.../16/

Pierre Bonnard, The Dining Room in the Country, ๑๙๑๓.

credit by : www.kitchenproject.com/.../history.htm

Paul Cezanne, The Cardplayers, ๑๘๘๕-๑๘๙o, Oil on Canvas, Musee d'Orsay, Galerie du jeu de Paume,

Paris.

credit by : www.paintings2enjoy.com/index.php?action=gall

Paul Gauguin, Where Do We come From? What Are We? Where Are We going?, ๑๘๙๗, Oil on canvas,

Museum of Fine Art, Boston.

credit by : www.antiq.info/eng/3373.html

 

           

สร้างโดย: 
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.นพดล เพ็งชมจันทร์ ผู้จัดทำ : นส.พรธีรา วีระกังวานกุล
รูปภาพของ pnpsuthee

เนื้อหาดี มีภาพประกอบดี สีสันสวยงามมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์