บรรณานุกรม

 

คำนำ : http://www.ipesk.ac.th/VISUAL%20ART/lesson4.html

ประวัติศาสตร์ศิลป์ : http://www.artmwk.50g.com/noname1.htm

ประวัติศาสตร์โลกตะวันตก : http://www.smoothcent.in.th/bbs/viewthread.php?tid=462

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ : http://artprogram.rru.ac.th/historyofart_web/1stone/page1.htm

ยุคหินเก่า : http://artprogram.rru.ac.th/historyofart_web/1stone/page1.1.htm

ยุคหินกลาง : http://artprogram.rru.ac.th/historyofart_web/1stone/page1.6.htm

ยุคหินใหม่ : http://artprogram.rru.ac.th/historyofart_web/1stone/page1.7.htm

ยุคโบราณ : http://www.ipesk.ac.th/VISUAL%20ART/lesson421.html

ยุคอียิปต์ : http://www.prc.ac.th:80/newart/webart/history10.html

ยุคเมโสโปเตเมีย : http://knowledge.eduzones.com/knowledge-2-12-43185.html

ชนชาติซูเมอร์ : http://www.ipesk.ac.th/VISUAL%20ART/lesson423.html

ชนชาติบาบิโลเนีย : http://www.ipesk.ac.th/VISUAL%20ART/lesson424.html

ชนชาติอัสสิเรีย : http://www.ipesk.ac.th/VISUAL%20ART/lesson425.html

ชนชาติเปอร์เซีย : http://www.ipesk.ac.th/VISUAL%20ART/lesson426.html

ยุคกรีก : http://www.prc.ac.th:80/newart/webart/history01.html

ยุคโรมัน : http://www.prc.ac.th:80/newart/webart/history03.html

ยุคกลาง : http://www.ipesk.ac.th/VISUAL%20ART/lesson431.html

ยุคคริสเตียน : http://www.ipesk.ac.th/VISUAL%20ART/lesson432.html

ยุคไบเซนไทน์ : http://www.ipesk.ac.th/VISUAL%20ART/lesson433.html

ยุคโรมาเนสก์ : http://www.ipesk.ac.th/VISUAL%20ART/lesson434.html

ยุคโกธิค : http://www.ipesk.ac.th/VISUAL%20ART/lesson435.html

ยุคเรอเนซองส์ : http://www.ipesk.ac.th/VISUAL%20ART/lesson436.html

ยุคแมนเนอร์ริสม์ : http://www.ipesk.ac.th/VISUAL%20ART/lesson437.html

ยุคบาโรค : http://www.ipesk.ac.th/VISUAL%20ART/lesson438.html

ยุคโรโคโค : http://www.ipesk.ac.th/VISUAL%20ART/lesson439.html

ยุคใหม่ : http://cheeranan.exteen.com/20071216/entry

ศิลปะนีโอ-คลาสสิก : http://www.ipesk.ac.th/VISUAL%20ART/lesson441.html

ศิลปะโรแมนติก : http://www.ipesk.ac.th/VISUAL%20ART/lesson442.html

ศิลปะเรียลลิสม์ : http://www.ipesk.ac.th/VISUAL%20ART/lesson443.html

ศิลปะอิมเพรสชั่นนิสม์ : http://www.ipesk.ac.th/VISUAL%20ART/lesson444.html

ศิลปะโพส-อิมเพรสชั่นนิสม์ : http://www.ipesk.ac.th/VISUAL%20ART/lesson445.html

ศิลปะคิวบิสม์ : http://www.ipesk.ac.th/VISUAL%20ART/lesson447.html

ศิลปะนามธรรม : http://www.ipesk.ac.th/VISUAL%20ART/lesson450.html

ศิลปะเซอร์เรียลลิสม์ : http://www.ipesk.ac.th/VISUAL%20ART/lesson452.html

 

           

สร้างโดย: 
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.นพดล เพ็งชมจันทร์ ผู้จัดทำ : นส.พรธีรา วีระกังวานกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์