ทดลอง

รูปภาพของ ssspoonsak

 • ระยะเวลาการประกวด
  - รับสมัครประเภททีม ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 กันยายน 2551 (ขยายเวลารับสมัครถึง 23 พฤศจิกายน 2551)
  - รับสมัครประเภทบุคล ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 (ขยายเวลารับสมัครถึง 23 พฤศจิกายน 2551)
  - ประเภททีมส่งผลงานครั้งแรกเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2551
  - ประเภทบุคคลแจ้งส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2551-31ธันวาคม 2551
 •  
 •  
 •  
 • - ประเภททีมปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม และส่งผลงานครั้งสุดท้าย ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551
  - คณะกรรมการตรวจสอบ และตัดสินผลงาน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มกราคม 2552
  - ประกาศผลงานและมอบรางวัล ในวันที่ 30 มกราคม 2552 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
  - ส่งรางวัลพร้อมวุฒิบัตร ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552
 • การส่งผลงานเข้าประกวด
  -
  ประเภททีม
    ส่งผลงานครั้งแรก
         บันทึกข้อมูลประมาณ 10-15 เพจ ลง CD พร้อมแนบเอกสารใบสมัครประเภททีม และใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา 
         ส่งมาที่ 
         ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
    ส่งผลงานครั้งสุดท้าย
         บันทึกข้อมูลทั้งหมดลง CD พร้อมแนบเอกสารใบรับรองการใช้งาน ซอฟต์แวร์ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ ส่งมาที่
         ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  - ประเภทบุคคล
     เมื่อจัดทำสื่อออนไลน์หน้าเดียวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งส่งรายละเอียดผลงานของท่าน ที่นี่ โดยท่านยังคงสามารถแก้ไขผลงานของท่านได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551
 • ตรวจสอบผลงานที่ส่งเข้าประกวด
  - ประเภททีม (ตรวจสอบจุดบกพร่อง เพื่อเตรียมส่งผลงานครั้งสุดท้าย)
  - ประเภทบุคคล (การแก้ไขต่างๆ หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2251จะไม่มีผลต่อการพิจารณาคะแนนของคณะกรรมการตัดสิน )  
 • สร้างโดย: 

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์