เครื่องดนตรีชื่อแปลก3

 

แหล่งที่มารูปภาพ:
http://www.student.chula.ac.th/~49467638/Klongtalodpod_files/image004.jpg

ตะโลดโป๊ด
เป็นกลองขึ้นหนัง2หน้า หุ่นกลองทำด้วยไม้แก่นเนื้อแข็งไร้สายหนังโยงเร่งเสียง มีรูปร่างและลักษณะเช่นเดียวกับเปิงมางและกลองสองหน้าแต่ตัวกลองยาวกว่ากลิงสองหน้า หน้ากลองข้างหนึ่งใหญ่อีกข้างเล็ก มีหูผูกห้อยทำด้วยหนังอยู่ตรงขอบทางหน้าเล็กและเวลาเล่นใช้ทางหน้าเล็กตี ตะโลดโป๊ดเป็นกลองที่นิยมใช้กันในภาคเหนือ ใช้คู้กับกลองแอว์ใช้ประกอบเข้ากับกระบวนแห่ ใช้ประกอบการฟ้อน

 

ต่อไป

สร้างโดย: 
นภาพรรณ ครูผู้สอนครูพูนศักดิ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์