สาเหตุของสงคราม I

          เป็นสงครามที่เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่  1  เพียง  21  ปี  สนามรบมีทั้งในยุโรป  แอฟริกา  เอเชีย  มหาสมุทร

แอตแลนติก  และมหาสมุทรแปซิฟิก  มีสาเหตุสลับซับซ้อนหลายประการด้วยกัน  ดังนี้

 

1.  ข้อบกพร่องของสนธิสัญญาสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่  1

          มีสาเหตุมาจากประเทศที่ชนะสงครามและประเทศที่แพ้สงครามต่างก็ไม่พึงพอใจในข้อตกลงของสนธิสัญญา  ประเทศที่แพ้

สงครามไม่พอใจเพราะสูญเสียประโยชน์  ในขณะที่ประเทศที่ชนะสงครามไม่พอใจในผลประโยชน์ได้รับ  และแต่ละฝ่ายต่างต้องการให้มี

การเปลี่ยนแปลงสัญญา  โดยเฉพาะสนธิสัญญาแวร์ซายส์ที่เยอรมนีไม่พอใจในสภาพที่ตนต้องถูกผูกมัดด้วยสัญญา  และต้องการได้ดิน

แดน  ผลประโยชน์และเกียรติภูมิที่สูญเสียไป

 

  อดอล์ฟ  ฮิตเลอร์ (Adolf  Hitler)  ผู้นำเยอรมนีที่หันไปใช้ลัทธินาซี

http://xchange.teenee.com/up01/post-791-1124508571.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เบนิโต  มุสโสลินี  (Benito  Mussolini)  ผู้นำอิตาลีที่หันไปใช้ลัทธิฟาสซิสต์

http://news.nipa.co.th/image/manager/img500/18255_552000013254701.JPEG

 

2.  ลัทธิชาตินิยม

          ความไม่ยุติธรรมของสนธิสัญญาแวร์ซาย  ทำให้  อดอล์ฟ  ฮิตเลอร์ (Adolf  Hitler)  ผู้นำเยอรมนี หันไปใช้ลัทธินาซี

เพื่อสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่  เช่นเดียวกับ  เบนิโต  มุสโสลินี  (Benito  Mussolini)  ผู้นำอิตาลี หันไปใช้ลัทธิฟาสซิสต์  ส่วนญี่ปุ่น

ต้องการสร้างวงศ์ไพบูลย์ร่วมกันแห่งมหาเอเชียบูรพา  เพื่อเป็นผู้นำในเอเชีย  นอกจากนี้ยังเกิดทฤษฎีชาตินิยมในเยอรมนีว่าด้วยความ

เหนือกว่าในทางเผ่าพันธุ์  ที่ทำให้ฮิตเลอร์เข้ากวาดล้างชาวยิว

 

อ้างอิง : http://www.ratb.ac.th/webgroup/chumsai/E2.2.html

 

next >>


สร้างโดย: 
นางรัชญา ไชยนา, นางสาวสุจิตรา ทรัพย์จรูญวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์