บทที่ 10 Document Object

 • JavaScript :: Document Object :: write()

  	write ( string );
  	void
  	ใช้เขียนข้อความลงบนเอกสาร
  	window.document.write ( "<b>welcome</b>" );
  	
 • JavaScript :: Document Object :: URL

  	URL;
  	string, void
  	ใช้กำหนด หรือคืนค่า url ของ web page ที่กำลังเรียกใช้งาน
  	window.document.URL = http://www.bamboolabcode.com;
  	
 • JavaScript :: Document Object :: referrer

  	referrer;
  	string
  	ใช้คืนค่า URL ของ web page ที่โหลด web page ปัจจุบันขึ้นมา
  	alert ( window.document.referrer );
  	
 • JavaScript :: Document Object :: domain

  	domain;
  	string
  	ใช้คืนค่า domain ของ web page นี้
  	alert ( window.document.domain );
  	
 • 	cookie;
  	string, void
  	ใช้กำหนด หรือคืนค่า cookie ที่เกี่ยวข้องกับ web page นี้
  	alert ( window.document.cookie );
  	
 • JavaScript :: Document Object :: title

  	title;
  	string, void
  	ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า title ของ web page นี้
  	window.document.title = "welcome to bamboolabcode";
  	
 • JavaScript :: Document Object :: lastModified

  	lastModified;
  	string
  	ใช้คืนค่า วันและเวลา ที่ทำการแก้ไขไฟล์ครั้งล่าสุด
  	alert ( window.document.lastModified );
  	
 • JavaScript :: Document Object :: bgColor

  	bgColor;
  	string
  	ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า สีพื้นหลังของ web page นี้
  	alert ( window.document.bgColor );
  	
 • JavaScript :: Document Object :: fgColor

  	fgColor;
  	string
  	ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า สีตัวอักษรของ web page นี้	
  	alert ( window.document.fgColor );
  	
 • JavaScript :: Document Object :: linkColor

  	linkColor;
  	string
  	ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า สีของ link ที่ยังไม่ถูกคลิก
  	alert ( window.document.linkColor );
  	
 • JavaScript :: Document Object :: vlinkColor

  	vlinkColor;
  	string, void
  	ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า สีของ link ที่เคยถูกคลิกแล้ว
  	alert ( window.document.vlinkColor );
  	
 • JavaScript :: Document Object :: alinkColor

  	alinkColor;
  	string, void
  	ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า สีของ link ที่กำลังถูกคลิก
  	alert ( window.document.alinkColor );
  	
 • JavaScript :: Document Object :: body

  	body;
  	node, body
  	ใช้กำหนดให้ อ้างถึง element body
  	var tagBody = window.document.body;
  	alert ( tagBody.tagName );
  	
 • JavaScript :: Document Object :: embeds

  	embeds;
  	node array, embed array
  	ใช้กำหนดให้อ้างถึง element embed
  	var tagEmbed = window.document.embeds;
  	alert ( tagEmbed[0].tagName );	
  	
 • JavaScript :: Document Object :: forms

  	forms;
  	node array, form array
  	ใช้กำหนดให้อ้างถึง element form
  	var tagForm = window.document.forms;
  	alert ( tagForm[0].tagName );
  	
 • JavaScript :: Document Object :: images

  	images;
  	node array, image array
  	ใช้กำหนดให้อ้างถึง element image
  	var tagImage = window.document.images;
  	alert ( tagImage[0].tagName );		
  	
 • 	links;
  	node array, link array
  	ใช้กำหนดให้อ้างถึง element link
  	var tagLink = window.document.links; alert ( tagLink[0].tagName );
  	
 • JavaScript :: Document Object :: styleSheets

  	styleSheets;
  	node array, style array
  	ใช้กำหนดให้อ้างถึง element style
  	var tagStyle = window.document.styleSheets; 
  	alert ( tagStyle[0].tagName );
  	
 • JavaScript :: Document Object :: layers

  	layers;
  	node array, layer array
  	ใช้กำหนดให้อ้างถึง element layer
  	var tagLayer = window.document.layers; alert ( tagLayer[0].tagName );
  	
 • JavaScript :: Document Object :: documentElement

  	documentElement;
  	node
  	ใช้กำหนดให้อ้างถึง root ของ node ( คือ element html )
  	var tagHTML = document.documentElement; alert ( tagHTML.tagName );
  	
 • JavaScript :: Document Object :: getElementById()

  	getElementById ( string );
  	node
  	ใช้ในการคืนค่า element ที่มี id ตามที่กำหนด โดยจะเป็นการเข้าถึง element ใด element หนึ่งโดยเฉพาะ
  	var tagDiv = document.getElementById ( "bamboo" ); 
  	alert ( tagDiv.tagName );
  	
 • JavaScript :: Document Object :: createElement()

  	createElement ( tag_name );
  	node
  	ใช้สร้าง element node ( สร้าง tag คำสั่งของ html )
  	var tagDiv = document.createElement ( "div" );
  	

บทเรียนทั้งหมด

 
สร้างโดย: 
นางสาวรัชฎา ริ้วทอง และ ด.ช.นิติพงศ์ พงษ์สาครสวัส โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์

แหล่งอ้างอิง

 

http://www.bamboolabcode.com/javascript/document 

รูปภาพของ ssspoonsak

เพิ่มให้แล้วครับ ต้องขอโทษแทนเด็กๆ ด้วยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์