บทที่ 11 Image Object

 • JavaScript :: Image Object :: Image ()

  	new Image ();
  	image
  	ใช้สร้าง image object
  	var img = new Image ();
  	
 • JavaScript :: Image Object :: name

  	name;
  	string, void
  	ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า ชื่อ ของ image
  	var tagImg = document.getElementById ( "bamboo" );
  	alert ( tagImg.name );
  	
 • JavaScript :: Image Object :: id

  	id;
  	string, void
  	ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า id ของ image
  	var tagImg = document.getElementById ( "bamboo" );
  	alert ( tagImg.id );
  	
 • JavaScript :: Image Object :: src

  	src;
  	string, void
  	ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า url ของ image
  	var tagImg = document.getElementById ( "bamboo" );
  	alert ( tagImg.src );
  	
 • JavaScript :: Image Object :: lowsrc

  	lowsrc;
  	string, void
  	ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า url ที่ใช้โหลดภาพความละเอียดต่ำก่อนโหลดภาพจริง ของ image
  	var tagImg = document.getElementById ( "bamboo" ); alert ( tagImg.lowsrc );
  	
 • JavaScript :: Image Object :: complete

  	complete;
  	boolean	
  	ใช้ตรวจสอบว่าโหลด image สำเร็จหรือไม่
  	var tagImg = document.getElementById ( "bamboo" ); 
  	if ( tagImg.complete ) 
  	{alert ( "load image complete" ); }
  	
 • JavaScript :: Image Object :: border

  	border;
  	string, void
  	ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า ความหนา ของเส้นขอบของ image
  	var tagImg = document.getElementById ( "bamboo" ); 
  	tagImg.border = "2";
  	
 • JavaScript :: Image Object :: width

  	width;
  	string, void
  	ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า ความกว้าง ของ image
  	var tagImg = document.getElementById ( "bamboo" );
  	tagImg.width = "200px";
  	
 • JavaScript :: Image Object :: height

  	height;
  	string, void
  	ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า ความสูง ของ image
  	var tagImg = document.getElementById ( "bamboo" );
  	tagImg.height = "50px";
  	
 • JavaScript :: Image Object :: hspace

  	hspace;
  	string, void
  	ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า ระยะห่างทางขอบซ้ายและขวา ของ image
  	var tagImg = document.getElementById ( "bamboo" );
  	tagImg.hspace = "5px";
  	
 • JavaScript :: Image Object :: vspace

  	vspace;
  	string, void
  	ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า ระยะห่างทางขอบบนและขอบล่าง ของ image
  	var tagImg = document.getElementById ( "bamboo" );
  	alert ( tagImg.vspace );
  	
 • JavaScript :: Image Object :: alt

  	alt;
  	string, void
  	ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า ข้อความอภิบายรูปภาพ ของ image
  	var tagImg = document.getElementById ( "bamboo" );
  	tagImg.alt = "bamboolabcode";
  	
 • JavaScript :: Image Object :: align

  	align;
  	string, void
  	ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า ตำแหน่ง ของ image
  	var tagImg = document.getElementById ( "bamboo" );
  	tagImg.align = "top"; 
  	
 • JavaScript :: Image Object :: longDesc

  	longDesc;
  	string, void
  	ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า url ของข้อมูลเพิ่มเติม ของ image
  	var tagImg = document.getElementById ( "bamboo" );
  	alert ( tagImg.longDesc );	
  	
 • JavaScript :: Image Object :: isMap

  	isMap;
  	boolean	
  	ใช้ตรวจสอบว่า image นั้นถูกใช้เป็น map หรือไม่
  	var tagImg = document.getElementById ( "bamboo" ); 
  	if ( tagImg.isMap )
  	{alert ( "use map" ); } 
  	
 • JavaScript :: Image Object :: useMap

  	useMap;
  	string, void
  	ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า map ที่ใช้
  	var tagImg = document.getElementById ( "bamboo" );
  	alert ( tagImg.useMap );
  	
 • JavaScript :: Image Object :: click()

  	click ();
  	void
  	ใช้กำหนดให้ มีการ click mouse ที่ image
  	var tagImg = document.getElementById ( "bamboo" );
  	tagImg.click();
  	
 • JavaScript :: Image Object :: focus()

  	focus ();
  	void
  	ใช้กำหนดให้ image ได้รับ focus
  	var tagImg = document.getElementById ( "bamboo" ); 
  	tagImg.focus();
  	
 • JavaScript :: Image Object :: blur()

  	blur ();
  	void
  	ใช้กำหนดให้ image สูญเสีย focus
  	var tagImg = document.getElementById ( "bamboo" );
  	tagImg.blur();
  	
 • JavaScript :: Image Object :: onload

  	onload = function;
  	void
  	ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อมีการโหลดรูปภาพ
  	var tagImg = document.getElementById ( "bamboo" ); 
  	tagImg.onload = function()
  	{alert ( "image loding" ); }
  	
 • JavaScript :: Image Object :: onerror

  	onerror = function;
  	void
  	ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อมีความผิดพลาดในการโหลดรูปภาพ
  	var tagImg = document.getElementById ( "bamboo" );
  	tagImg.onerror = function()
  	{alert ( "load image not success" ); }
  	
 • JavaScript :: Image Object :: onabort

  	onabort = function;
  	void
  	ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อมีการยกเลิกการโหลดรูปภาพ
  	var tagImg = document.getElementById ( "bamboo" );
  	tagImg.onabort = function()
  	{alert ( "cancel load image" ); }
  	
 • JavaScript :: Image Object :: onfocus

  	onfocus = function;
  	void
  	ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ image ได้รับ focus
  	var tagImg = document.getElementById ( "bamboo" );
  	tagImg.onfocus = function()
  	{alert ( "image gain focus" ); }
  	
 • JavaScript :: Image Object :: onblur

  	onblur = function;
  	void
  	ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ image สูญเสีย focus
  	var tagImg = document.getElementById ( "bamboo" );
  	tagImg.onblur = function()
  	{alert ( "image lost focus" ); }
  	
 • JavaScript :: Image Object :: onclick

  	onclick = function;
  	void
  	ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ image ถูก click
  	var tagImg = document.getElementById ( "bamboo" );
  	tagImg.onclick = function()
  	{alert ( "image be clicked" ); }
  	

บทเรียนทั้งหมด

 
สร้างโดย: 
นางสาวรัชฎา ริ้วทอง และ ด.ช.นิติพงศ์ พงษ์สาครสวัส โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์

แหล่งอ้างอิงที่ถูกต้อง ::

http://www.bamboolabcode.com/javascript/image 

รูปภาพของ ssspoonsak

แก้ไขให้แล้วครับ ต้องขอโทษแทนเด็กๆ ด้วยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์