บทที่ 12 String Object

 • JavaScript :: String Class :: length

  	length;
  	number
  	ใช้คืนค่าความยาวของ ตัวอักษร
  	var str = new String ( "BambooLabcode" ); alert ( str.length );
  	
 • JavaScript :: String Class :: sup()

  	sup ();
  	string
  	ใช้แสดงผลข้อความแบบตัวยก
  	var str = new String ( "30" ); alert ( "500" + str.sup() );
  	
 • JavaScript :: String Class :: sub()

  	sub ();
  	string
  	ใช้แสดงผลข้อความแบบตัวห้อย
  	var str = new String ( "2" ); alert ( "log" + str.sub() + "10" );	
  	
 • 	blink ();
  	string
  	ใช้แสดงผลข้อความแบบ กระพริบ
  	var str = new String ( "new" ); alert ( str.blink() );
  	
 • JavaScript :: String Class :: strike()

  	strike ();
  	string
  	ใช้แสดงผลข้อความแบบ มีเส้นขีดทับตัวอักษรตรงกลาง
  	var str = new String ( "Cancel" ); alert ( str.strike() );
  	
 • JavaScript :: String Class :: bold()

  	bold ();
  	string
  	ใช้แสดงผลข้อความแบบ ตัวหนา
  	var str = new String ( "W E L C O M E" ); alert ( str.bold() ); 
  	
 • JavaScript :: String Class :: italics()

  	italics ();
  	string
  	ใช้แสดงผลข้อความแบบ ตัวเอียง
  	var str = new String ( "Comment" ); alert ( str.italics() );
  	
 • JavaScript :: String Class :: big()

  	big ();
  	string
  	ใช้กำหนดให้ขนาดของตัวอักษรใหญ่ขึ้น
  	var str = new String ( "Welcome" ); alert ( str.big() );
  	
 • JavaScript :: String Class :: small()

  	small ();
  	string
  	ใช้กำหนดให้ขนาดของตัวอักษรเล็กลง
  	var str = new String ( "Welcome" ); alert ( str.small() );
  	
 • JavaScript :: String Class :: fontsize()

  	fontsize ( int );
  	string
  	ใช้กำหนดขนาดของตัวอักษร	
  	var str = new String ( "Welcome" ); alert ( str.fontsize( 20 ) );
  	
 • JavaScript :: String Class :: fontcolor()

  	fontcolor ( value_color );
  	string
  	ใช้กำหนดสีของตัวอักษร
  	var str = new String ( "Welcome" ); alert ( str.fontcolor( "blue" ) );
  	
 • JavaScript :: String Class :: toUpperCase()

  	toUpperCase ();
  	string
  	ใช้แปลงตัวอักษรเป็น ตัวพิมพ์ใหญ่
  	var str = new String ( "welcome" ); alert ( str.toUpperCase() );
  	
 • JavaScript :: String Class :: toLowerCase()

  	toLowerCase ();
  	string
  	ใช้แปลงตัวอักษรเป็น ตัวพิมพ์เล็ก
  	var str = new String ( "WELCOME" ); alert ( str.toLowerCase() );
  	
 • 	link ( web_page );
  	string
  	ใช้กำหนดข้อความให้เป็นลิงค์
  	var str = new String ( "bamboolabcode" ); 
  	document.write ( str.link( "http://www.bamboolabcode.com" ) );
  	
 • JavaScript :: String Class :: charAt()

  	charAt ( index );
  	string
  	ใช้แสดงผล ตัวอักขระ ณ ตำแหน่งที่กำหนด
  	var str = new String ( "bamboolabcode" );
  	alert ( str.charAt ( 2 ) );
  	
 • JavaScript :: String Class :: charCodeAt()

  	charCodeAt ( index );
  	number	ใช้แสดงผล รหัส ascii ของตัวอักขระ ณ ตำแหน่งที่กำหนด
  	var str = new String ( "bamboolabcode" );
  	alert ( str.charCodeAt ( 2 ) );
  	
 • JavaScript :: String Class :: substr()

  	substr ( start, length );
  	string
  	ใช้ดึงข้อความ ตั้งแต่ตำแหน่งที่กำหนด ตามจำนวนที่กำหนด
  	var str = new String ( "bamboolabcode" );
  	alert ( str.substr ( 5, 6 ) );
  	
 • JavaScript :: String Class :: substring()

  	substring ( start, stop );
  	string
  	ใช้ดึงข้อความ ตั้งแต่ตำแหน่งที่กำหนด จนถึงตำแหน่งที่กำหนด
  	var str = new String ( "bamboolabcode" ); 
  	alert ( str.substring ( 0, 5 ) );
  	
 • JavaScript :: String Class :: concat()

  	concat ( string );
  	string
  	ใช้เชื่อมข้อความ เหมือนการใช้ตัวดำเนินการ "+"
  	var str1 = new String ( "bamboo" );
  	var str2 = new String ( "labcode" );
  	alert ( str1.concat ( str2 ) );
  	
 • JavaScript :: String Class :: slice()

  	slice ( start, stop );
  	string
  	ใช้ดึงข้อความ ตั้งแต่ตำแหน่งที่กำหนด จนถึงตำแหน่งที่กำหนด
  	var str = new String ( "bamboolabcode" );
  	alert ( str.slice ( 0, 5 ) );
  	
 • JavaScript :: String Class :: localeCompare()

  	localeCompare ( string );
  	number	ใช้เปรียบเทียบ ข้อความ
  	var str1 = new String ( "ManUtd" );
  	var str2 = new String ( "ManCity" );
  	alert ( str1.localeCompare ( str2 ) );
  	คืนค่า -1 แสดงว่า string1 < string2
  	คืนค่า 0 แสดงว่า string1 = string2
  	คืนค่า 1 แสดงว่า string1 > string		
  	
 • JavaScript :: String Class :: split()

  	split ( separator );
  	array
  	ใช้แบ่งข้อความออกเป็นส่วนๆ ตามตัวแบ่งที่กำหนด แล้วเก็บไว้ที่ array object
  	var str = new String ( "bamboo, labcode, panda" ); var arr = str.split ( ", " );
  	
 • JavaScript :: String Class :: indexOf()

  	indexOf ( search, start );
  	number
  	ใช้ค้นหาข้อความจากหน้าไปหลัง และเริ่มค้นหาจากตำแหน่งที่กำหนด โดยจะคืนค่าตำแหน่งแรกที่พบ
  	var str = new String ( "bamboolabcode" ); 
  	alert ( str.indexOf ( "o", 6 ) );
  	จะคืนค่า -1 ถ้าไม่พบข้อความที่ค้นหา	
  	
 • JavaScript :: String Class :: lastIndexOf()

  	lastIndexOf ( search, start );
  	number	
  	ใช้ค้นหาข้อความจากหลังมาหน้า และเริ่มค้นหาจากตำแหน่งที่กำหนด โดยจะคืนค่าตำแหน่งแรกที่พบ
  	var str = new String ( "bamboolabcode" ); 
  	alert ( str.lastIndexOf ( "a", 6 ) );
  	จะคืนค่า -1 ถ้าไม่พบข้อความที่ค้นหา				
  	

บทเรียนทั้งหมด

 
สร้างโดย: 
นางสาวรัชฎา ริ้วทอง และ ด.ช.นิติพงศ์ พงษ์สาครสวัส โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์

ผิดแล้วคับ

 

จิงๆแล้วอ้างอิงมาจากเวปนี้คับ

 

http://www.bamboolabcode.com/javascript/string

 

ผมเดือดร้อนนะคับ

 

ช่วยทำให้ถูกต้องด้วยคับ ขอบคุณคับ

 

ป.ล. ผมเมล์ไปหาแล้วนะคับแต่ไม่มีการตอบกลับ

สงสัยว่าไม่ได้เปิดอ่าน ขอบคุณคับ 

รูปภาพของ ssspoonsak

แก้ไขให้แล้วครับ ต้องขอโทษแทนเด็กๆ ด้วยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ขอบคุณคับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์