ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดี (1)

ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดี

1. ลีลาของวรรณคดีไทย

     • เสาวรจนี          -   ชมความงาม

     • นารีปราโมทย์   -   เกี้ยวพาราสี

     • พิโรธวาทัง       -   โกรธ

     • สัลลาปังคพิสัย  -   เศร้า

2. ขนบ (ธรรมเนียม) การแต่งวรรณคดีร้อยกรองสมัยโบราณ

   2.1) บทไหว้ครู (บทประณามพจน์)

   2.2) บทแต่งตัว - เป็นการผ่อนคลายอารมณ์

   2.3) นิราศ - เป็นการกล่าวคิดถึงนางเมื่อต้องจากไปที่ไกล

 

3. วัฒนธรรมไทย

   3.1) วัฒนธรรม เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างคื่น แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ

          • วัตถุธรรม : จับต้องได้

          • คติธรรม : ข้อคิด เช่น สุภาษิต คำพังเพย

          • เนติธรรม : กฏระเบียบ

          • สหธรรม : ธรรมเนียม ประเพณี มารยาท

   3.2) ตัวอย่างวัฒนธรรมไทย

          • เกี่ยวกับกษัตริย์ : การสวมมงกุฏ , ฉัตร , โขนเรือพระที่นั่ง , ธงครุฑ , การหมอบคลานเข้าเฝ้า(สมัยโบราณ)

          • ธรรมเนียมไทย : การต้อนรับแขก

          • จารีตประเพณี : การเลี้ยงดูพ่อแม่ และ การสู่ขอผู้หญิง

สร้างโดย: 
น.ส.ณัฐนิช มณีวรรณกุล และ ครู จิราวรรณ สังวรปทานสกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak