15.แนะนำตัวเบสิค

15.แนะนำตัวเบสิค

1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเครื่องพร้อมที่จะทำงานให้สังเกตจากเครื่องหมาย C:\>… หรือ C:\>qbasic กด enter
รอสักครู่ก็จะเข้าสู่หน้าจอโปรแกรมเบสิก

2. บนจอภาพจะปรากฎหน้าจอของโปรแกรม BASIC ที่ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ
    หมายเลข 1 เมนูบาร์ (Menu bar) เป็นบรรทัดบนสุดแสดงรายการย่อยใน BASIC มี 8 รายการ
    หมายเลข 2 ไดอะล๊อกบล็อก (Dialog box) เป็นกรอบสี่เหลี่ยมปรากฏอยู่กลางจอภาพเพื่อแสดงรายละเอียดต่าง ๆ และในการเข้าโปรแกรมครั้งแรกจะแสดงถึงการทำงาน
    หมายเลข 3 สเตตัสบาร์(Status bar) แสดงสภาวะการทำงานต่าง ๆ ของ Basic หรือกดแป้นต่าง ๆ เมื่อต้องการใช้งานเร่งด่วน
3. การเลือกการทำงานระหว่างการเข้าสู่คำแนะนำหรือเข้าสู่โปรแกรม
เมื่อปรากฏหน้าจอ ถ้ากด ESC จะปรากฏหน้าจอดังนี้

4. การเข้าและออกจากเมนู
ให้ทำการกด Alt เพื่อเข้าสู่เมนู จะปรากฏแถบสว่างขึ้นที่ตัวอักษรตัวแรกของรายการในเมนูบาร์ทั้ง 8 รายการ ถ้าเรากด F จะเข้าเมนู File
5. แนะนำเมนู File
ก่อนอื่นให้กด Alt+F จะปรากฏเมนู File บนหน้าจอดังนี้

เมนู File เป็นเมนูที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่เริ่มต้นจะมีรายการย่อย 6 รายการดังนี้
      New        ใช้สำหรับลบโปรแกรมเก่าและเริ่มต้นเขียนโปรแกรมใหม่
      Open      ใช้สำหรับเปิดแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาแก้ไข
      Save       ใช้สำหรับจัดเก็บแฟ้มข้อมูลลงบนแผ่นบันทึกตามชื่อเดิม
      Save As ใช้สำหรับเก็บแฟ้มข้อมูลลงบนแผ่นบันมึกโดยเปลี่ยนชื่อใหม่ได้
      Print        ใช้สำหรับพิมพ์โปรมแกรมภาษาเบสิกออกทางเครื่องพิมพ์
      Exit         ใช้สำหรับออกจากโปรแกรมสู่การทำงานของดอสพร้อมซ์

ขั้นตอนการ Save
   - กด Alt เพื่อเข้าสู่เมนู File
   - เมื่ออยู่ที่เมนู File แล้วใช้ลูกศรไปยังรายการ Save แล้วกด Enter เครื่องจะปรากฏหน้าจอให้ใส่ชื่อแฟ้มที่ต้องการ

การออกจากโปรแกรม Basic
      ให้ไปที่เมนู File จากนั้นเลื่อนลูกศรไปที่ Exit

 

คอมพิวเตอร์

1.ความหมายของคอมพิวเตอร์

2.ประเภทของคอมพิวเตอร์

3.ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

4.ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

5.ยุคของคอมพิวเตอร์

6.อุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์

7.ประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์

8.ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์

9.ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์

10.กลไกการทำงานของซีพียู

11.การดูแลรักษาความสะอาดของคอมพิวเตอร์

12.วิธีการลงโปรแกรม

13.ภาษาคอมพิวเตอร์

14.การแทนความหมายด้วยรหัสในระบบคอมพิวเตอร์

15.แนะนำภาษาเบสิค

16.เครื่องพิมพ์แบบจุด

17.6 วิธีประหยัดหมึกพิมพ์

18.การกำจัดไวรัสและป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

19.โน๊ตบุ๊ต

20.ผู้จัดทำ

สร้างโดย: 
น.ส. ณัฎฐนันธ์เสริมวัฒนา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์